Szanowni Państwo,

informuję, że dnia 12.03.20 i 13.03.20 (czwartek ,piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze -dotyczy szkoły i oddziałów przedszkolnych. Szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach.

Od dnia 16.03.20 (poniedziałek) do 25.03 2020 szkoła i oddziały przedszkolne będą zamknięte. Oznacza to, że nie będą się odbywały żadne zajęcia dla dzieci.

APELUJĘ, ABY W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE I ŻYCIE INNYCH LUDZI, DZIECI POD OPIEKĄ RODZICÓW POZOSTAWAŁY W DOMACH.

Nie jest to czas ferii. Proszę na bieżąco monitorować informacje w e-dzienniku. Nauczyciele przekażą informacje o zakresie materiału, lektur -jakie dzieci będą zobowiązane powtórzyć w domu.

Zajęcia na basenie nie będą się odbywały.

Do 31 marca na terenie szkoły nie będą organizowane żadne imprezy. Nie będą odbywały się zajęcia prowadzone w szkole przez firmy zewnętrzne.

Proszę o bieżące monitorowanie wpisów szkoły w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

Nie trzeba odwoływać obiadów, odpłatność za ten okres będzie odliczona w następnym miesiącu.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Grażyna Zając

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

właśnie zakończyliśmy spotkanie z wydziałami urzędu dzielnicy, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wszystkimi dzielnicowymi jednostkami, m.in.  Białołęckim Ośrodkiem Kultury oraz Białołęckim Ośrodkiem Sportu na temat sytuacji na Białołęce w związku z epidemią wirusa COVID-19. Przede wszystkim przekazałem decyzję Premiera RP o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków. Zgodnie z tą decyzją już jutro i w piątek nie będzie zajęć edukacyjnych, natomiast zapewniona jeszcze będzie opieka. Poprosiłem dyrektorów o rozmowę z młodzieżą szkolną i przekazanie jej, że w tym wyjątkowym czasie musi zdać egzamin z odpowiedzialności, unikać spotkań towarzyskich i wyjść ze znajomymi. Przez najbliższe dwa tygodnie należy bezwzględnie pozostać w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Zwróciłem się też z prośbą o przekazanie tej informacji za pomocą dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców.

Dodatkowo podczas spotkania podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich dzielnicowych imprez. Pracujemy nad tym, aby możliwie wiele z  tych wydarzeń przenieść na inne terminy. Prosimy o śledzenie informacji o wydarzeniach na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl oraz stronach organizatorów wydarzeń, gdzie będziemy informować o zmianach. Przekazałem także informację o decyzji Ministra Kultury dotyczącej zawieszenia od 12 marca funkcjonowania instytucji kultury, muzeów, teatrów, oper, filharmonii, kin i sieci kinowych.

 

Zapraszamy na Giełdę Zawodów 11 i 12 marca 2020 r.

 

Podczas dwudniowej Giełdy Zawodów w Pałacu Kultury i Nauki - 11-12 marca, godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, podczas wydarzenia zostaną one  zaprezentowane w podziale na:

           Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
           Ekonomia i Handel
           Transport i Drogownictwo
           Budownictwo
           Nowe Technologie
           Usługi
           Fotografia i Multimedia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników zaplanowana na 11 i 12 marca 2020 "Giełda zawodów" została odwołana.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego. Został on ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność kulturową świata, zwrócić uwagę na zagrożone i ginące języki, które obecnie stanową 43% używanych. To święto jest też hołdem dla pięciu studentów z Bangladeszu, którzy w 1952 r. zostali zastrzeleni, kiedy to w ulicznym proteście domagali się nadania językowi bangladeskiemu statusu języka urzędowego.

W naszej szkole tegoroczne obchody, z uwagi na ferie zimowe, miały miejsce w ostatnim tygodniu lutego. W tym roku tematycznie skupiliśmy się na ciekawostkach zwianych z językiem polskim oraz jego historią. Wiadomości z tego zakresu były przekazywane na lekcjach języka polskiego oraz zaprezentowane  na szkolnej tablicy tematycznej.

Odbyły się też konkursy: plastyczny na zaprezentowanie wyrazu z polskimi znakami, rodzinny na wybór słowa charakterystycznego dla języka polskiego pod względem wymowy i pisowni oraz wiedzy o historii języka polskiego i tym, co go wyróżnia spośród innych języków słowiańskich.