Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego informuje , że w dniu 29.06.2020 r.

zostają zawieszone zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego

na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

( Dz. U. z  2003 r., Nr 6 , poz. 69 ze zm.).

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020 wzięły udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego honorowy patronat objęło między innymi czasopismo Bliżej Przedszkola oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a autorem projektu była Pani Ludmiła Fabiszewska. 

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje rodzime, oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem.