Szanowni Państwo,
zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2021 r. 
W tym roku możemy głosować na dwie listy projektów: dzielnicową i ogólnomiejską.
W przypadku naszej Dzielnicy – Białołęki – mamy do wyboru 110 projektów – ale ostatecznie zagłosować możemy na maksymalnie 15 z nich.
Natomiast na liście ogólnomiejskiej znajdziemy 106 projektów, ale wybrać możemy maksymalnie 10.

Do głosowania dopuszczony został projekt nr 2056 Wiaty i stojaki rowerowe oraz stacja napraw rowerowych w szkołach na Białołęce, który zakłada wykonanie:

1. Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Bohaterów 41 (20 stojaków rowerowych, 1 wiata rowerowa), 
2. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Myśliborska 25 (10 stojaków rowerowych, 1 wiata rowerowa),
3. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla, ul. Ceramiczna 11 (20 stojaków rowerowych, 2 wiaty rowerowe, 1 samoobsługowa stacja naprawy rowerów)

Głosować możemy na dwa sposoby:

- przez internet wchodząc na stronę twojbudzet.um.warszawa.pl

- wypełniając kartę do głosowania.  Karty można pobrać od 1 do 15 września  ze strony bialoleka.waw.pl (zakładka Budżet Obywatelski) lub w Urzędzie Dzielnicy Białołęka (sala B obsługi mieszkańców). 
Wypełnioną kartę papierową należy złożyć OSOBIŚCIE w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197, stanowisko nr 20 (wejście C), okazując dokument tożsamości (godziny otwarcia Urzędu: poniedziałki - piątki w godz. 08:00 - 16:00).

Głosowanie trwa od 1 do 15 września br. a wyniki zostaną opublikowane 30 września.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na bialoleka.waw.pl.

1.     STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY – wnioski do OPS

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS Białołęka ul. Marywilska 44C i na stronie: www.edukacja.warszawa.pl

 

2.     DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PRZEZ OPS

Wniosek o przyznanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej należy skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS Białołęka ul. Marywilska 44C.

 

3.     ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ UCZNIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Jeżeli wystąpiły przyczyny uniemożliwiające dofinansowanie uczniowi posiłków w stołówce szkolnej przez OPS, opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.

Wniosek należy złożyć w szkole w terminie do 3 września 2020 r.

Na podstawie Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 189/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.02.2019 r.

Ulotka informacyjna:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wniosek o zwolnienie ucznia z opłat za posiłkiwstołówce szkolnej

 

 

 

W dniu 25.06.2020 r. szkolny koordynator konkursu otrzymał informacje o dokonaniu poprawek progów punktowych  w poszczególnych kategoriach wiekowych. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły uzyskali jeszcze lepsze wyniki. Trzy uczennice uzyskały wynik bardzo dobry, czterech  uczniów otrzymało wyróżnienie. Dyplomy i nagrody organizator prześle do szkoły i zostaną wręczone  1 września. Gratulacje.

  

Uczniowie nagrodzeni:

 

1. Alicja Stępień                klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

2. Julia Taranta                  klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

3. Barbara Turek               klasa II a                 105,00 pkt      bardzo dobry.

4. Stanisław Bober            klasa IV a               113,75 pkt       wyróżnienie.

5. Joachim Remiszewski   klasa IV a               103,75 pkt      wyróżnienie.

6. Anna Kamińska             klasa VI b               126,25 pkt      wyróżnienie.

7. Kinga Deptuła               klasa VI b               123,75 pkt      wyróżnienie.

 

 

Przedziały punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych były różne.

        

                                                                     Szkolny koordynator konkursu. 

                                                                                      Leszek Bączkiewicz