W czwartek 22.09.2022 uczniowie z klas Ia, Ib, Ic, 3a, 3b oraz 3c wybrały się na wycieczkę do Białołęckiego Ośrodka Kultury na film animowany pt. „Urwis”. Urwis to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak. Wielka przygoda, która czeka Urwisa, odkryje przed nim jego prawdziwą naturę i da mu pełną miłości lekcję na całe życie.

 Celem wycieczki było:

– zintegrowanie dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transportu,

– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w najbliższej okolicy (Ośrodek Kultury).

    Nudy w kinie nie było – dużo wątków, wiele postaci, same atrakcje. Dzieci były zachwycone. Uśmiechnięte buzie oraz pełne przejęcia komentarze były potwierdzeniem dobrze spędzonego przedpołudnia. Wyjazdy edukacyjne mają zawsze posmak przygody. Nic więc dziwnego, że wspomnienia o wycieczce i zdarzeniach jej towarzyszących są bardzo trwałe, zapadają głęboko w pamięci na długie lata.

 

"Żeby Polska była Polską"

Matki, żony w mrocznych izbach

                                                                    wyszywały na sztandarach

Hasło: „Honor i Ojczyzna”

                                                                                      i ruszała w pole wiara…

Jan Pietrzak

 

Uczniowie naszej szkoły po raz czwarty przystępują do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

 Główne założenia i cele:

* kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury

* uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną

* budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.

Działania projektowe są okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Serdecznie zachęcamy do wspólnej przygody 😊

Szkolny koordynator projektu

Izabela Radziszewska

    

W dniu 16 września klasa 4 c wzięła udział w Sprzątaniu Świata. Uczniowie zabezpieczeni przez rodziców w rękawiczki jednorazowe wyruszyli w okolice szkoły w poszukiwaniu śmieci. Słoneczna pogoda i dobre humory dopisywały wszystkim. Zebrane śmieci złożyliśmy do kontenera obok szkoły.

                                                                                                                                        Wychowawca: Bożena Szpunar-Zdrojek

 

    W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie kolejny raz podejmą się wykonania zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

    Celami projektu, wynikającymi z Podstawy Programowej, są między innymi:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości:  ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
    i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby
    i szacunku dla godności innych osób.
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Świetnie sobie poradzimy, bo czego, jak czego, ale kultury naszym uczniom nie brakuje. :)

 

Magdalena Brzezińska

Szkolny koordynator projektu 2022/2023

    Wzorem wolontariuszy na całym świecie przed trzecim weekendem września uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w akcję terenową sprzątania pobliskich ulic. Sprzątanie świata - to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”.  

    Każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Pamiętajmy o segregacji śmieci!

                                                     Beata Bartczak