Nasza szkoła zawsze włącza się w uroczystości i akcje o charakterze ogólnospołecznym. Taką akcją jest  Narodowe Czytanie zapoczątkowane w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ideą uroczystości jest obecność literatury narodowej nie tylko w kanonie lektur szkolnych, lecz i szeroko rozumianym życiu społecznym. Kolejne edycje powszechnego czytania promowały utwory związane z rocznicami ich autorów lub wydarzeniami społeczno-historycznymi. 

    W roku ubiegłym w naszej szkole uczniowie zaprezentowali fragment znanej książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Natomiast piątego  września, czyli tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czytali ballady Adama Mickiewicza. Wybór „Ballad i romansów” autorstwa naszego wieszcza był podyktowany rocznicą ich wydania w 1822 roku.  Rok ten jest też umownym początkiem rozpoczęcia romantyzmu w Polsce, mimo ograniczeń rozwoju polskiej literatury i sztuki w czasach zaborów. 

    Uczniowie klas ósmych przeczytali uczniom klas IV – VIII dwie ballady: „Romantyczność” i „Świteziankę”. Nauczyciele zaś zaprezentowali mroczą balladę „Lilije”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i zaangażowali się w odpowiedzi na pytania do zdarzeń z utworów.

    Do akcji dołączyli uczniowie klas III, którzy wysłuchali ballady pt. „Pani Twardowska”.

    Niewątpliwie akcja Narodowe Czytanie, to cenna inicjatywa, która propaguje ideę czytelnictwa i znajomość klasyki literatury polskiej. A nasza społeczność szkolna chętnie uczestniczy w wydarzeniu.

                                                         Nauczyciele i Uczniowie

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Szanowni Państwo zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się:

Oddziały "0a" i "0b", klasy 1-3 15.09.2022r. godz. 17:30

Klasy 4-8 13.09.2022r. godz. 17:30

 

Spotkanie rodziców i opiekunów uczniów klas VIII z dyrektorem szkoły dotyczące egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 13.09.2022r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej

 

 

 

Zaczynamy na sportowo-rowerowo

 

 

W piątek, 2.09.2022 r. dla uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych odbędą się warsztaty rowerowe, doskonalące jazdę na rowerze i przypominające zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Zajęcia-warsztaty odbędą się dla trzech grup w następującej kolejności:

- 1 grupa; 2 i 3 lekcja (8:55-10:35); klasy piąte, ok. 40 uczniów;

- 2 grupa; 4 lekcja (10:45-11:30); klasy szóste, ok. 35 uczniów;

- 3 grupa; 5 i 6 lekcja (11:40-13:25); klasy czwarte, ok. 50 uczniów.

 

Warsztaty praktyczne odbywać się będą na boisku szkolnym.

Prowadzone będą przez trenera stowarzyszenia Idee przez miasto (dawniej Rowerowy Szczecin).

 

Program obejmuje pracę w grupach, jazdę na rowerze, wykonywanie ćwiczeń zadanych przez trenerów, doskonalących koordynację ruchową, obserwowanie sytuacji na drodze, sygnalizację manewrów, prawidłową interpretację znaków i sygnałów na drodze, zajmowanie prawidłowej pozycji na jezdni.

 

Uczestnicy i trenerzy poruszają się na własnych rowerach.

  • Jeśli uczniowie zgodzą się współdzielić rowery, wówczas wystarczy, aby połowa grupy posiadała rowery ze sobą.
  • Zalecane są kaski rowerowe.
  • W przypadku szkolenia na zamkniętym terenie (boisku szkolnym) uczestnicy nie są zobowiązani do posiadania karty rowerowej.

 

K. Jurys

    Pierwszego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.Wszystkim towarzyszyło szczególne przejęcie, ale też entuzjazm oraz zapał. Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele powitali swoich podopiecznych po wakacyjnej przerwie.

    Rozpoczęcie roku szkolnego jest szczególnie ważne dla pierwszoklasistów, dla których to wyjątkowy czas i etap rozwoju w nowej placówce edukacyjnej. Dlatego też w tym dniu, towarzyszyli im dumni i przejęci rodzice, wprowadzając ich w mury Stodziesiątki.

    W imieniu całej społeczności uczniowskiej pierwszoklasistów przywitała dyrektor Pani Sylwia Murawska-Oleksińska oraz wicedyrektor Pani Hanna Kościołek, a także wychowawcy klas pierwszych i grono pedagogiczne. Panie Dyrektor z uśmiechem przyglądały się najmłodszym uczniom i zapewniły, że już po kilku dniach najmłodsi poczują się w naszej szkole jak w domu, bo tutaj wszyscy jesteśmy jak jedna duża rodzina.

    Pozostali uczniowie klas starszych spotykali się z wychowawcami w salach lekcyjnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

    Nowy rok szkolny został uroczyście otwarty. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy sukcesów i owocnej pracy.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z następujących form pomocy:

 

1.     STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy skierować bezpośrednio do OPS m. st. Warszawy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS Białołęka ul. Marywilska 44 c, pod nr tel.
22 300 20 40 lub 22 300 20 41 lub na stronie internetowej: www.opsbialoleka.waw.pl   

 

2.     DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PRZEZ OPS / СПІВФІНАНСУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ У ШКІЛЬНІЙ ЇДАЛЬНІ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Wniosek o przyznanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej należy skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzice uczniów z Ukrainy, którzy chcą w szkole korzystać z obiadów, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie posiłków do OPS. / Батьки учнів з України, які хочуть скористатися обідами в школі, повинні подати заявку на співфінансування харчування в ОПС.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS Białołęka ul. Marywilska 44C, pod nr tel.:
22 300 20 40 lub 22 300 20 41. / Детальну інформацію можна отримати в OPS Białołęka 44C Marywilska Street, за телефоном: 22 300 20 40 lub 22 300 20 41

 

3.     ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ UCZNIA Z POSIŁKÓW
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Jeżeli wystąpiły przyczyny uniemożliwiające dofinansowanie uczniowi posiłków w stołówce szkolnej przez OPS, rodzice mogą złożyć wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej.

Po wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły proszę zgłosić się do pedagoga szkolnego, tel. 22 811 29 62.

Wniosek należy i złożyć, wraz z dokumentami, w szkole w terminie do 9 września 2022 r. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia lub szczególnie uzasadniony przypadek losowy.

Na podstawie Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 1351/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.


K. Jurys