Aktualności

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny

Kolejny raz uczniowie z klas II – VI mieli możliwość zmierzenia się z zadaniami konkursowymi Alfika Humanistycznego. W konkursie uczestniczyło 17 149 uczniów z 479 szkół w Polsce.

Wyniki konkursu naszych uczestników przedstawią się następująco:

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku (ponad 80% punktów w konkursie) otrzymali:

Matylda Brzozowska – kl. II a
Zuzanna Jarnicka – kl. IV b
Jedrzej Śliwiński – kl. IV a
Emilia Gerłowska – kl. IV b
Julia Puśkar – kl. IV b

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku (ponad  75% punktów w konkursie) otrzymał:

Eryk Strączyński – kl. III b

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie języka angielskiego ‘Let’s speak English’.
Konkurs polega na wygłoszeniu ustnej wypowiedzi na wybrany wcześniej temat, która powinna trwać 3-5 minut. Wypowiedź będzie oceniana przez Jury, które będzie zwracało uwagę na następujące obszary:

1. Gramatyka
2. Bogactwo językowe
3. Spójność i płynność wypowiedzi
4. Zgodność wypowiedzi z wybranym tematem
5. Ogólne wrażenie wypowiedzi

Jury podczas słuchania będzie przydzielało punkty za każdy z wymienionych obszarów od 0 do 5 punktów. Razem można uzyskać 25 punktów. Wygrywa osoba, która uzyskała największą ilość punktów z danego poziomu klas IV, V i VI.

Dzielnicowym konkurs języka angielskiego „ENGLISH IS EASY”
Dzielnicowym konkurs języka angielskiego „ENGLISH IS EASY”

Zapraszamy uczniów klas II i III do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie języka angielskiego „ENGLISH IS EASY”.

Cele Konkursu:    
- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.
- doskonalenie znajomości języka angielskiego
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- pogłębianie współpracy między szkołami.

Etap szkolny odbędzie się 8.03.2018 roku na drugiej godzinie lekcyjnej. Wyłonione dwie osoby z klas drugich i dwie osoby z klas trzecich będą reprezentowały szkołę w etapie dzielnicowym. Etap dzielnicowy odbędzie się 20.03.2018 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 i składa się z części pisemnej badającej umiejętności ucznia, która będzie trwała 45 minut.