Aktualności

Zima w Mieście 2019 - komunikat
Zima w Mieście 2019 - komunikat

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 2 stycznia 2019 roku zostały przekazane, za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl), informacje o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do Warszawskiego  Programu „Zima w Mieście” 2019.
 

Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do  Programu ”Zima w Mieście” 2019 proszeni są o potwierdzenie, w terminie od 3 stycznia 2019 roku, od godz. 10:00  do 10 stycznia 2019 roku do  godz. 12:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w  której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.) karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem przelewu.

Konkursy
Konkursy

Konkursy:  „Multimedialna Matematyka”,  „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”
oraz „Multimedialny Język Angielski”.
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie.
Konkursom patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Konkurs języka angielskiego FOX
Konkurs języka angielskiego FOX

Uczniów klas III i IV-VII zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX". Zgłoszenia i wpisowe (9 zł) przyjmują nauczyciele języka angielskiego w terminie do 14 stycznia 2019r. Konkurs odbędzie się 5 marca 2019r. o godzinie 8.00.