Aktualności

Diagnoza „Połowa drogi”
Diagnoza „Połowa drogi”

We wrześniu bieżącego roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w diagnozie „Połowa drogi”. Sprawdzian  nastawiony był przede wszystkim na diagnozowanie podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych, które powinien posiadać absolwent klasy III. Do sprawdzianu przystąpiło 3263 uczniów szkół warszawskich, w tym 86 z naszej szkoły.

Gratulujemy uzyskania bardzo dobrego wyniku.

Uwaga! Zmiana planu lekcji
Uwaga! Zmiana planu lekcji

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informujemy, że od dnia 11 grudnia (poniedziałek) uległ zmianie tygodniowy rozkład zajęć. Uczniowie otrzymali w dniu 8 grudnia (piątek) nowe plany lekcji od wychowawców klas.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w dzienniku elektronicznym.

Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzeniem nowego planu.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. – „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest:

1. Popularyzowanie wśród młodzieży historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.
2. Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów przez inspirowanie ich do poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących edukacji historycznej.
3. Mobilizowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania, gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w nowatorskiej, interesującej i twórczej formie.