Aktualności

BIAŁOŁĘCKI TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „BIEG PO ZIELONĄ GAŁĄZKE”
BIAŁOŁĘCKI TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „BIEG PO ZIELONĄ GAŁĄZKE”

28 marca odbył się etap szkolny Białołęckiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Bieg po zieloną gałązkę”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas trzecich. Podczas eliminacji szkolnych uczniowie zmagali się z zadaniami, które sprawdzały ich wiedzę z zakresu flory i fauny lasu, warunków klimatycznych, znaczenia lasu dla człowieka zgodnie z umiejętnościami z podstawy programowej.

Do etapu dzielnicowego zostali zakwalifikowani trzej uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów w teście. Są to następujące osoby:

J. Śliwiński - kl. IIIa

M. Irzyk - kl. IIId

J. Witeńko - kl. IIId

Eliminacje szkolne do XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej
Eliminacje szkolne do XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

Uczniów klas I – III zapraszam do udziału w eliminacjach szkolnych do XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” dla uczczenia Konstytucji 3 Maja.

Eliminacje odbędą się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 34.

Cele Konkursu:

  • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
  • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;
  • ukazanie piękna polskiej ziemi.
Konkurs na „Dzienniczek zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”
Konkurs na „Dzienniczek zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI w ramach programu „Trzymaj formę”.

Celem konkursu jest rozbudzenie samoświadomości i samokontroli, co do zdrowego jedzenia oraz zachęcenie do dowolnej, ale codziennej aktywności fizycznej.

Zadaniem uczniów jest prowadzenie dziennika przez tydzień od poniedziałku 3 kwietnia do niedzieli 9 kwietnia 2017.

Uczniowie zapisują w dzienniczku:

- godziny oraz składniki posiłków,

- ewentualne przekąski między posiłkami,

- wykonaną aktywność fizyczną.