Boisko przy Szkole Podstawowej nr 110 jest dostępne w lipcu i sierpniu 2024r. 7 dni w wtygodniu w godzinach 9:00-20:00. Proszę zapoznanie się i przestrzeganie  regulaminu boiska szkolnego wywieszonego w gablocie przy wejściu do szkoły.

 

INFORMACJA

DO RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI

„LATO W MIEŚCIE 2024”

- bardzo proszę o bieżące śledzenie planu akcji „Lato w Mieście 2024”- będzie on wywieszony od poniedziałku w gablocie przy wejściu do szkoły;

-  zaopatrywanie dzieci w odpowiedni strój (np. basen), drugie śniadanie, picie oraz nakrycie głowy;

- należy też pamiętać o tym, by dziecko codzienne miało ze sobą legitymację szkolną;

- rodziców dzieci z chorobą lokomocyjną proszę o szczególny wgląd w plan akcji i w razie potrzeby wcześniejsze podanie dziecku leku w domu;

- przed zaplanowanym wyjazdem, proszę o nie podawanie dziecku na śniadanie produktów mlecznych;

- schodzenie się dzieci maksymalnie do godz. 8.30.

                                                                                           Dziękuję

                                                         Kierownik Akcji „Lato w mieście 2024”

Magdalena Kaszlikowska

 

REGULAMIN AKCJI

 „LATO  W  MIEŚCIE 2024”

Uczniowie biorący udział w akcji „LATO W MIEŚCIE” mają prawo do:

 bezpiecznego, aktywnego i kulturalnego wypoczynku, poszanowania godności osobistej i wszechstronnego rozwoju.

  • Akcja „Lato w Mieście 2024” odbywa się w SP nr 110,

w terminie: 15.07.2024 r. 26.07.2024 r.

w godzinach: 07.00 – 17.00

  • Uczestników akcji obowiązuje Regulamin Ucznia SP 110 oraz Regulamin grupy (opracowany przez uczestników

i wychowawcę pierwszego dnia akcji).

  • W kolejnych dniach akcji uczniowie po przybyciu do szkoły zgłaszają się do wychowawcy, w celu dokonania wpisu na listę obecności.
  • Każdego dnia zbiórka uczniów odbywa się do godz.  8.30.
  • Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wychowawców.
  • Podczas korzystania ze środków komunikacji miejskiej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i właściwe zachowanie będzie wymagane szczególnie.
  • Uczestnik akcji nie może opuszczać grupy i budynku szkolnego bez wiedzy i zgody wychowawcy.
  • Dzieci lub ich rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
  • W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Dziecko może być przeniesione do innej grupy lub wykluczone z udziału w zajęciach przewidzianych w programie.
  • Kierownik akcji oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów, przyniesione do szkoły.

Życzymy ciepłych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Dziękujemy Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom i wszystkim Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 110 za cały rok współpracy.

      

                             

 

Na jednych z ostatnich zajęć uczniowie kl. 6a oraz 6b wykonali projekt na swoje ulubione przepisy kulinarne. Przygotowali oni plakaty w jęz. angielskim, na których przedstawili potrzebne składniki oraz szczegółową instrukcję przygotowania swojego przysmaku. Na tym się jednak nie skończyło! Większość uczestników przygotowała swoje wypieki do degustacji. Co więcej, uczniowie poszerzyli swój zasób leksykalny o różnego rodzaju sprzęty kuchenne, które były im konieczne do przygotowania swoich popisowych ciast, ciasteczek i innych słodkich przekąsek. Pomysłodawca projektu, nauczyciel jęz. angielskiego również przygotował swój przepis oraz przyniósł ciasto do degustacji. Wśród wszystkich uczniów biorących udział w wydarzeniu wylosowano czapkę kulinarną, której szczęśliwym posiadaczem została Marysia Chodkowska z kl. 6b, uzyskując miano Masterchefa. Wśród gości delektujących się domowymi przysmakami była pani Wicedyrektor oraz pracownicy sekretariatu szkolnego.