Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 2020. Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki. Trzy uczennice uzyskały wynik bardzo dobry, jeden uczeń otrzymał wyróżnienie.  Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów w kilkunastu krajach.

  

Uczniowie nagrodzeni:

 

1. Alicja Stępień        klasa II a                105,00 pkt      bardzo dobry.

2. Julia Taranta          klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

3. Barbara Turek       klasa II a                 105,00 pkt      bardzo dobry.

4. Stanisław Bober    klasa IV a               113,75 pkt      wyróżnienie.

 

Przedziały punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych były różne.

        Leszek Bączkiewicz

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Przypominamy, że dzień 12 czerwca 20120 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dni egzaminu, 16, 17, 18 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych . Zgodnie z wytycznymi GIS na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdający, nauczyciele nadzorujący egzaminy, pracownicy utrzymujący czystość w szkole oraz w razie potrzeby służby medyczne.

WARSZAWSKIE KONKURSY MULTIMEDIALNE

pod honorowym patronatem
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

oraz

BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

      

W miesiącu maju 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 210 w Warszawie odbył się finał XIV Warszawskiego Konkursu Matematyczno – Informatycznego „Multimedialna Matematyka”. Przedmiotem konkursu była  przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office prezentacja multimedialna z jednego z tematów obejmujących treści matematyczne na poziomie szkoły podstawowej.

 

XIV WARSZAWSKI KONKURS

MATEMATYCZNO INFORMATYCZNY

Multimedialna Matematyka

 

KINGA DEPTUŁA VI b – zajęła I miejsce w kategorii klas VI-VII

 

 

Kinga po raz drugi zajęła I miejsce w tym konkursie. W roku 2019/2020 w kategorii klas IV-V. Gratulacje.

 

 

Leszek Bączkiewicz