W dniu 25.06.2020 r. szkolny koordynator konkursu otrzymał informacje o dokonaniu poprawek progów punktowych  w poszczególnych kategoriach wiekowych. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły uzyskali jeszcze lepsze wyniki. Trzy uczennice uzyskały wynik bardzo dobry, czterech  uczniów otrzymało wyróżnienie. Dyplomy i nagrody organizator prześle do szkoły i zostaną wręczone  1 września. Gratulacje.

  

Uczniowie nagrodzeni:

 

1. Alicja Stępień                klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

2. Julia Taranta                  klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

3. Barbara Turek               klasa II a                 105,00 pkt      bardzo dobry.

4. Stanisław Bober            klasa IV a               113,75 pkt       wyróżnienie.

5. Joachim Remiszewski   klasa IV a               103,75 pkt      wyróżnienie.

6. Anna Kamińska             klasa VI b               126,25 pkt      wyróżnienie.

7. Kinga Deptuła               klasa VI b               123,75 pkt      wyróżnienie.

 

 

Przedziały punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych były różne.

        

                                                                     Szkolny koordynator konkursu. 

                                                                                      Leszek Bączkiewicz

Szanowni Państwo Rodzice ,Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie,

         sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała ,że mijający rok szkolny  był odmienny od dotychczasowych. Pandemia znacząco przeorganizowała pracę szkoły. Wymusiła  zmianę formuły nauczania w ostatnich miesiącach ze stacjonarnej na zdalną. Wspólnym ,ogromnym wysiłkiem dyrekcji ,nauczycieli, rodziców i uczniów udało się  podołać wyzwaniu, które się przed nami pojawiło.

          Wszyscy uczyliśmy się  od siebie nawzajem. Zyskaliśmy nowe doświadczenia i umiejętności, lecz brakowało tego co w szkole bardzo ważne- wzajemnych relacji i osobistych kontaktów z nauczycielami i przyjaciółmi.

Jednak w trosce o bezpieczeństwo uczniów  i pracowników, podjęłam decyzję zgodną  z rekomendacjami Kuratorium Oświaty i MEN ,że tradycyjne spotkania z wychowawcami na zakończenie roku szkolnego  nie odbędą się.

Wszyscy wychowawcy klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego  połączą się on-line z uczniami swoich klas w piątek 26.06.2020 o godz.10.00,aby podsumować rok szkolny ,poinformować uczniów o uzyskanych przez klasę wynikach ,nagrodach, stypendiach.

Świadectwa szkolne, nagrody i stypendia zostaną wręczone uczniom w klasach, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W razie uzasadnionej potrzeby posiadania świadectwa, proszę rodziców o indywidualne umawianie się z wychowawcami po odbiór świadectw do 1 lipca .Świadectwa będzie można również odebrać po 1 lipca z sekretariatu szkoły po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Proszę również o odbiór rzeczy pozostawionych w szatni szkolnej do 30 lipca .Po tym terminie pozostałe rzeczy zostaną przekazane do punktu zbiorki rzeczy używanych.

Przypominam ,że wszystkie osoby przebywające na całym  terenie szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk ,utrzymywania dystansu społecznego oraz przestrzegania procedur sanitarnych obowiązujących w szkole.

Chętnych uczniów klasy VIII zapraszamy w piątek 26.06.2020 o godz. 10.00 po odbiór świadectw  (w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym w zależności od pogody)  na  krótkie  spotkanie z wychowawcą i dyrektorem szkoły kończące miniony rok szkolny oraz ośmioletni okres nauki w naszej szkole . Uczniowie proszeni są o wchodzenie do szkoły wejściem od strony boiska przy przebieralniach na w-f . Absolwenci potwierdzają odbiór świadectw podpisem. Prosimy uczniów o przyniesienie własnych długopisów.

Pozostali uczniowie klasy ósmej będą mogli odebrać świadectwa razem z zaświadczeniem OKE  o wynikach egzaminu ósmoklasisty  w lipcu.

Spotkanie zostanie zorganizowane  w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Obowiązują: dobry stan zdrowia, maseczki , dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego min.1,5 m.

Wszystkim uczniom gratuluję osiągnięć i uzyskanych wyników. Radzie Rodziców dziękuję za zakup nagród dla uczniów oraz dofinansowanie stypendiów  i organizację imprez dla dzieci. Nauczycielom  oraz pracownikom administracji i obsługi dziękuję za pracę w minionym roku szkolnym.

Wszystkim życzę zasłużonego ,bezpiecznego wypoczynku i udanych wakacji.

                                                               Z wyrazami szacunku                                        

                                               Grażyna Zając-dyrektor szkoły

 

 

 

W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– osiągają dobre wyniki w nauce,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca do 31 lipca 2020 roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 22 826 42 22


Z poważaniem,

Paweł Bysko
zastępca kierownika
Działu Komunikacji

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-327 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 515069497