Szanowni Państwo,

informujemy, że odwołujemy zajęcia grupowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
W tych dniach odwołane zostają również dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach.
Posiedzenia zespołów orzekających, wizyty diagnostyczne i indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z ustalonymi terminami, z wyjątkiem sytuacji, gdy specjalista zgłosi nieobecność w pracy.

W razie pojawienia się nowych zarządzeń, będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem maila. Pojawią się również stosowne komunikaty na stronie internetowej Poradni (www.pp-p.waw.pl).

 

Pozdrawiam!

 

Joanna Matanowska

wicedyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21

03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44

tel. 22 814 10 61/62 wew. 115

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

 

 

Szanowni Państwo,

informuję, że dnia 12.03.20 i 13.03.20 (czwartek ,piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze -dotyczy szkoły i oddziałów przedszkolnych. Szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach.

Od dnia 16.03.20 (poniedziałek) do 25.03 2020 szkoła i oddziały przedszkolne będą zamknięte. Oznacza to, że nie będą się odbywały żadne zajęcia dla dzieci.

APELUJĘ, ABY W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE I ŻYCIE INNYCH LUDZI, DZIECI POD OPIEKĄ RODZICÓW POZOSTAWAŁY W DOMACH.

Nie jest to czas ferii. Proszę na bieżąco monitorować informacje w e-dzienniku. Nauczyciele przekażą informacje o zakresie materiału, lektur -jakie dzieci będą zobowiązane powtórzyć w domu.

Zajęcia na basenie nie będą się odbywały.

Do 31 marca na terenie szkoły nie będą organizowane żadne imprezy. Nie będą odbywały się zajęcia prowadzone w szkole przez firmy zewnętrzne.

Proszę o bieżące monitorowanie wpisów szkoły w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

Nie trzeba odwoływać obiadów, odpłatność za ten okres będzie odliczona w następnym miesiącu.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Grażyna Zając

 

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

 

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

właśnie zakończyliśmy spotkanie z wydziałami urzędu dzielnicy, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wszystkimi dzielnicowymi jednostkami, m.in.  Białołęckim Ośrodkiem Kultury oraz Białołęckim Ośrodkiem Sportu na temat sytuacji na Białołęce w związku z epidemią wirusa COVID-19. Przede wszystkim przekazałem decyzję Premiera RP o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków. Zgodnie z tą decyzją już jutro i w piątek nie będzie zajęć edukacyjnych, natomiast zapewniona jeszcze będzie opieka. Poprosiłem dyrektorów o rozmowę z młodzieżą szkolną i przekazanie jej, że w tym wyjątkowym czasie musi zdać egzamin z odpowiedzialności, unikać spotkań towarzyskich i wyjść ze znajomymi. Przez najbliższe dwa tygodnie należy bezwzględnie pozostać w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Zwróciłem się też z prośbą o przekazanie tej informacji za pomocą dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców.

Dodatkowo podczas spotkania podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich dzielnicowych imprez. Pracujemy nad tym, aby możliwie wiele z  tych wydarzeń przenieść na inne terminy. Prosimy o śledzenie informacji o wydarzeniach na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl oraz stronach organizatorów wydarzeń, gdzie będziemy informować o zmianach. Przekazałem także informację o decyzji Ministra Kultury dotyczącej zawieszenia od 12 marca funkcjonowania instytucji kultury, muzeów, teatrów, oper, filharmonii, kin i sieci kinowych.