odbywające się przez cały rok szkolny 2018/2019
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
z języka angielskiego

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
z języka niemieckiego


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZAJĘCIA SPORTOWE "OD ZABAWY DO SPORTU"


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

 


 

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU "WARS I SAWA"

 

LOGOPEDIA

 

SPECJALIŚCI

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.