Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursach:

• Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Historia polskich symboli narodowych: herby, hymny, chorągwie, flagi...” (termin zgłoszeń do konkursu i składania prac upływa
13 października 2017r.)

Konkurs adresowany jest do:
-uczniów kl. I-III w formie pracy plastycznej
-uczniów kl. IV-VI w formie testu i/lub pracy plastycznej

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wynosząca 7 zł od osoby biorącej udział w wybranej formie konkursowej. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w jednej lub obu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z nich.

CAŁA SZKOŁA IDZIE
CAŁA SZKOŁA IDZIE

W roku szkolnym 2017/2018 pedagog szkolny proponuje udział w projekcie „Cała szkoła idzie”, którego celem jest włączanie się do różnych działań kulturalnych środowiska domowego i szkolnego, wzajemna integracja oraz miłe spędzanie wolnego czasu ze sobą członków rodzin.

W jaki sposób będziemy realizować projekt:

Z wyprzedzeniem będę informować Państwa rodziców, nauczycieli i uczniów o propozycji wspólnego wyjścia do miejsca publicznego, gdzie wstęp będzie bezpłatny (ewentualnie z darmowymi wejściówkami). Podawać będę dokładne dane na temat rodzaju wydarzenia kulturalnego, miejsca, terminu, godziny i w niektórych przypadkach będę podawać termin, do kiedy należy się zgłaszać, gdyż może być ograniczona liczba miejsc (w przypadku wejściówek).

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017r. pod hasłem

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:
25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia
- w domu, w szkole.
29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.