Aktualności

Projekt „Podróż do świata wartości”
Projekt „Podróż do świata wartości”

„PRZYJAŹŃ JEST JAK SŁOŃCE.
CZASEM COŚ JĄ PRZYSŁONI,
LECZ NIGDY NIE GAŚNIE.”

W środę 25 października odbyło się podsumowanie pierwszego etapu projektu realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klas I – III pod kierunkiem swoich nauczycieli-wychowawców „podróżowali” po świecie wartości i zgłębiali zagadnienia związane z tematem wiodącym pierwszej części czyli przyjaźnią i koleżeństwem.

Każda klasa, oprócz zadania obowiązkowego czyli nauki piosenki „Przyjaciel wie”, wykonywała zadania dodatkowe. W klasach pierwszych prowadzone były zajęcia integrujące zespoły oraz zajęcia plastyczne, których tematem przewodnim był przyjaciel/kolega. Klasy drugie w ramach integracji międzyoddziałowej spędzały czas podczas wspólnych wyjazdów i wycieczek. Zaś zajęcia grupowe w szkole zaowocowały powstaniem plakatów na temat przyjaźni i jej roli w naszym życiu.

WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017/2018
WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017/2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas
II-VI do udziału w Warszawskich Olimpiadach Języka Angielskiego.

PRZEBIEG OLIMPIAD:

Olimpiady obejmują trzy etapy:

Etap I – szkolny (klasy II-VII)

Klasy II-III
1.Do etapu I (szkolnego) mogą przystąpić uczniowie klas II i III warszawskich szkół podstawowych.
2.Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny składający się z pytań  otwartych i zamkniętych. Test będzie składać się z zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Polecenia do zadań będą w języku polskim.

Klasy IV-V oraz VI-VII
1.Do etapu I (szkolnego) mogą przystąpić uczniowie kl. IV-V oraz VI-VII warszawskich szkół podstawowych.
2.Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych i kulturoznawczych.

KONKURS POETYCKI „MOJA SZKOŁA”
KONKURS POETYCKI „MOJA SZKOŁA”

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie na napisanie wiersza na temat „ Moja szkoła”. Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów, rozwijanie sprawności poetyckiej, zainteresowanie uczniów poezją.

Jury, złożone z nauczycieli języka polskiego, będzie oceniać:
– zgodność z tematem
– poprawność językową
– dobór środków poetyckich
– oryginalność ujęcia tematu

Wiersze należy składać do 31.10. 2017 r. do nauczycieli języka polskiego. Na odwrocie proszę podać imię i nazwisko autora oraz klasę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie. Najciekawsze wiersze zostaną zamieszczone w gazetce szkolnej.