Aktualności

Konkurs „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”
Konkurs „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”

W grudniu odbył się konkurs szkolny „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”.

Dwuosobowe drużyny rozwiązywały test, w którym musiały wykazać się znajomością tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Wyniki konkursu przedstawią się następująco:

I miejsce kl. IV d
II miejsce kl. VI b
III miejsce kl. V c i VI a

Dziękuję za udział i gratuluję wiedzy zwycięzcom.

PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”
PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office i zapisanie na płycie z rozszerzeniem ppt lub pptx. Prace mogą być indywidualne lub w zespołach dwuosobowych.

Projekt obejmuje treści matematyczne z zakresu wybranych działów matematyki klasy IV – VI, przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI. Prezentacja może składać się maksymalnie z 15 slajdów.

Celem projektu jest: rozwijanie zainteresowań matematyką i informatyką, utrwalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonalenie umiejętności prezentacji własnych prac.

Przykłady tematów:

Klasa IV:
•    Kolejność działań,
•    Systemy zapisywania liczb,
•    Jednostki długości, masy...

WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNY „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŻYCIE”
WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNY „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŻYCIE”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XIV edycji warszawskiego konkursu matematycznego „Z matematyką przez życie”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap – szkolny – odbędzie się w dn.  08.02.2018 r.
II etap – międzyszkolny – odbędzie się w dn. 12.04.2018 r.
 
Każdy etap polega na rozwiązaniu przez ucznia pięciu zadań tekstowych.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki w terminie od 28 stycznia do 5 lutego 2018 r.