Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „COŚ MOJEGO”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „COŚ MOJEGO”

Organizator konkursu - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu zachęca do tworzenia prac plastycznych pełnych energii i kolorów, pełnych przyjaźni, optymizmu i wiary w cuda. Aby jeszcze bardziej zainspirować dzieci i młodzież do twórczego i kreatywnego działania proponuje muzyczny przebój, który idealnie pasuje do idei konkursu, piosenkę pt. PO CO w wykonaniu KAYAH.

KATEGORIE WIEKOWE:
I grupa – kl. I – III
II grupa – kl. IV –VII
III grupa – Gimnazjum
IV grupa – uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 
W konkursie przewidziane są wyróżnienia.

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza”
Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do ulubionego wiersza".

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranego przez ucznia wiersza.
Prace przekazane na konkurs muszą być samodzielnie wykonane przez autora. Wymiary pracy nie powinny być większe niż 29,7 cm x 42 cm (format A3). Prace można wykonać w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej.
Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, a także tytuł wiersza, któremu poświęcona jest praca.
 
Pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi plastyki- Magdalenie Wrzesińskiej do dnia 06.04.2018 r.

Regulamin konkursu: pobierz.

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH: konkurs plastyczny Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej
ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH: konkurs plastyczny Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej

Konkurs patronatami objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.
Najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2018 roku. Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawiają sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

ADRESACI PROJEKTU
Młodzież w wieku 10–19 lat

ZADANIE KONKUROSOWE
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawia konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT.