Aktualności

„Mali matematycy programują”
„Mali matematycy programują”

Od września w edukacji wczesnoszkolnej realizowana jest innowacja metodyczno-organizacyjna „Mali matematycy programują”. Uczniowie uczęszczający na zajęcia chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach i projektach. W listopadzie 2017 r. uczestniczyli w dwóch ważnych konkursach -  Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” oraz w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik matematyczny”. Pierwszy z nich wymagał od uczestników sporej wiedzy z zakresu podstaw programowania, drugi – umiejętności rachowania i szacowania. W obu przypadkach uczniowie musieli wykazać się przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przestrzenną. Zadania, z którymi zmagali się „mali matematycy” były naprawdę trudne, ale oni sobie doskonale poradzili.

W konkursie informatycznym wyróżnienie za najlepsze wyniki w szkole otrzymali Joachim Remiszewski z klasy IIa oraz Eryk Strączyński z klasy IIIb. W konkursie matematycznym wyróżnienie na poziomie krajowym otrzymał Staś Bober z klasy IIa.

Konkurs „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”
Konkurs „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”

W grudniu odbył się konkurs szkolny „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”.

Dwuosobowe drużyny rozwiązywały test, w którym musiały wykazać się znajomością tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Wyniki konkursu przedstawią się następująco:

I miejsce kl. IV d
II miejsce kl. VI b
III miejsce kl. V c i VI a

Dziękuję za udział i gratuluję wiedzy zwycięzcom.

PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”
PROJEKT „MULTIMEDIALNA MATEMATYKA”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office i zapisanie na płycie z rozszerzeniem ppt lub pptx. Prace mogą być indywidualne lub w zespołach dwuosobowych.

Projekt obejmuje treści matematyczne z zakresu wybranych działów matematyki klasy IV – VI, przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI. Prezentacja może składać się maksymalnie z 15 slajdów.

Celem projektu jest: rozwijanie zainteresowań matematyką i informatyką, utrwalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonalenie umiejętności prezentacji własnych prac.

Przykłady tematów:

Klasa IV:
•    Kolejność działań,
•    Systemy zapisywania liczb,
•    Jednostki długości, masy...