Aktualności

„Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny na Białołęce”
„Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny na Białołęce”

W okresie marzec-maj uczniowie z klas III - IV biorą udział w projekcie „Mocni w Emocjach - projekt profilaktyczny na Białołęce” finansowany z Urzędu Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy a zrealizowany przez Stowarzyszenie Strefa Wzrostu. W ramach projektu odbywa się 36 godzin warsztatów w klasach, spotkania indywidualne z wychowawcami tych klas oraz warsztaty dla rodziców. Celem projektu jest rozwój umiejętności nazywania, rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania emocji oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem oraz ze złością. Działania w projekcie rozwijają ważne kompetencje życiowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

Profilaktyka UV
Profilaktyka UV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, iż w dniach od 17 do 23 maja 2018 r. obchodzony będzie Tydzień Świadomości Czerniaka.

Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie społeczeństwa do regularnego badania skóry oraz uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka tego nowotworu. W wielu krajach poziom zachorowań na czerniaka ustabilizował się, jednak w Polsce liczba chorych nadal rośnie. Coraz częściej zachorowań przybywa także wśród dzieci i osób młodych. Wiedza o szkodliwości promieniowania UV przyjmuje się opornie. Tymczasem opalanie wcale nie jest zdrowe, a poparzenie słoneczne nie musi wiązać się z powstawaniem pęcherzy – niebezpieczeństwo pojawia się już przy zaczerwienionej skórze. Lepiej unikać słońca w godzinach od 11.00 do 16.00 i stosować kosmetyki z jak najsilniejszymi filtrami.

Konkurs wiedzy ekologicznej
Konkurs wiedzy ekologicznej

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Celem konkursu jest:
• Promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów
• Zwiększenie świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego
• Promocja właściwego postępowania z odpadami.

Uczniowie rozwiązują test składający się z 30 pytań.

Laureaci nagradzani są oceną celującą w I obszarze z przyrody i dyplomem.

Termin konkursu: 21 maja na 7-ej godz. lekcyjnej (poniedziałek) w sali przyrodniczej.