Aktualności

Podsumowanie szkolnych konkursów plastycznych w I semestrze 2017/2018
Podsumowanie szkolnych konkursów plastycznych w I semestrze 2017/2018

W pierwszym semestrze odbyły się 4 szkolne konkursy plastyczne. Wpłynęło wiele ciekawych i oryginalnych prac. Prace oceniano w dwóch kategoriach: prace uczniów z klas I-III oraz prace uczniów klas IV-VI.

Konkurs „Mój przyjaciel” został rozstrzygnięty 30.10.2017 r.

Zwycięzcy z klas I-III:
I miejsce: Wiktora Bochenek z kl. IIIa
Wyróżnienia otrzymały: Matylda Brzozowska z kl. IIa, Maja Rybarczyk z kl. Ib

Zwycięzcy z klas IV-VI:
I miejsce: Kajetan Duda z kl. IVd
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Kowalski z kl. Vb, Barbara Około-Kułak z kl. Vc, Kamila Jagielska z kl. Via, Marta Szymańska z kl. VIa

Szkolno – Parafialny konkurs plastyczny dla uczniów klas I - VI
Szkolno – Parafialny konkurs plastyczny dla uczniów klas I - VI

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I –VI do udziału w szkolno – parafialnym konkursie plastycznym.

Tematem konkursu jest zaprojektowanie sukni dla Matki Bożej Częstochowskiej w formie plastycznej.

Gotowe prace należy złożyć do nauczycieli religii lub wychowawców klas  do dnia 23.03.2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin znajdują się w załączniku (pobierz).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie języka angielskiego ‘Let’s speak English’.
Konkurs polega na wygłoszeniu ustnej wypowiedzi na wybrany wcześniej temat, która powinna trwać 3-5 minut. Wypowiedź będzie oceniana przez Jury, które będzie zwracało uwagę na następujące obszary:

1. Gramatyka
2. Bogactwo językowe
3. Spójność i płynność wypowiedzi
4. Zgodność wypowiedzi z wybranym tematem
5. Ogólne wrażenie wypowiedzi

Jury podczas słuchania będzie przydzielało punkty za każdy z wymienionych obszarów od 0 do 5 punktów. Razem można uzyskać 25 punktów. Wygrywa osoba, która uzyskała największą ilość punktów z danego poziomu klas IV, V i VI.