Aktualności

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,
W bieżącym roku szkolnym proponujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I:
- z języka polskiego – p. H. Olesiejuk
- z matematyki – p. M. Krawczyk
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas II:
-z języka polskiego – p. I. Tolak, p. A. Pisowocka
- z matematyki – p. I. Tolak, p. A. Pisowocka
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas III:
-z języka polskiego – p. M. Cabaj, p. R. Głudkowska
- z matematyki – p. M. Cabaj, p. R. Głudkowska
•    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas IV:
-z języka polskiego – p. A. Kamińska
- z matematyki – p. K. Bielas - Piguła

Zebranie z Rodzicami
Zebranie z Rodzicami

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zebrania rodziców z wychowawcami klas odbędą się w dniach:

11 września (klasy IV – VII) oraz
13 września (klasy 0 – III) o godzinie 18.00

w następujących salach:

oddział przedszkolny - sala 36
klasa Ia - sala 33
klasa Ib - sala 32
klasa IIa - sala 30
klasa IIb - sala 35
klasa IIIa - sala 34
klasa IIIb - sala 31
klasa IVa - sala 22
klasa IVb - sala 19
klasa IVc - sala 34
klasa Va - biblioteka
klasa Vb - sala 20
klasa Vc - sala 38
klasa Vd - sala 18
klasa VIa - sala 37
klasa VIb - sala 35
klasa VIc - sala 21
klasa VIIa - sala 33
klasa VIIb - sala 17

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe
Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe

Szanowni Państwo Rodzice,

informujemy o możliwości wzięcia udziału uczniów naszej szkoły w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii oraz chemii.

Regulamin oraz programy merytoryczne konkursów znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty (www.kuratorium.waw.pl).