Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„WIELKANOCNA PISANKA”

dla uczniów z klas I – III

CELE KONKURSU:

  • Kultywowanie polskiej tradycji Świąt Wielkanocnych;
  • Popularyzacja sztuki ludowej;
  • Promowanie aktywności twórczej;
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 

REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNA PISANKA”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 110.
  2. Forma udziału w konkursie: pisanka w formie przestrzennej, wykonana indywidualnie lub z pomocą osoby dorosłej, w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. Obowiązuje kształt jaja.
  3. Praca musi być opisana. Dołączona kartka powinna zawierać imię, nazwisko ucznia i klasę.
  4. Komisja oceni pracę według następujących kryteriów:

- oryginalność i pomysłowość prac,

 - dobór i wykorzystanie materiałów,

            - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

            - wkład pracy i estetyka wykonania.

 Ocena zostanie  dokonana w poszczególnych kategoriach wiekowych.

       5.   Pisanki nie będą zwracane lecz zostaną wystawione podczas kwesty wielkanocnej.

             Prace należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 roku w świetlicy szkolnej.

     

    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

                 Organizator:

                                                                                                  Beata Żebrowska- Maciołek