Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

dnia 18 czerwca 2019 r.    -  godz. 9.00   oddział przedszkolny,

dnia 19 czerwca 2019 r.    - godz. 9.00   klasy I - III,

                                         -  godz.  10.30 klasy IV -V,

                                         -  godz.  12.00  klasy VI  -  VII.

Kolejny miesiąc intensywnej nauki za nami. Uczniowie klasy IIIa podsumowywali projekty, uczestniczyli w wykładzie i pisali sprawdzian oceniający wiadomości i umiejętności zdobyte w ciągu trzech lat nauki. Dużym przeżyciem była też komunia święta i przygotowania do niej oraz wyjazd na trzydniową wycieczkę na Pomorze.