Przez cały marzec odbywały się zajęcia związane z realizacją kolejnego etapu naszego projektu „A to Polska właśnie…”. Tym razem dzieci poznawały trzy regiony związane ze słynnym astronomem – Mikołajem Kopernikiem. Oprócz poszukiwania śladów życia i działalności tego wybitnego Polaka, uczniowie zgłębiali wiedzę na temat bogatej historii tych regionów, ich tradycji i zwyczajów. Jednym z elementów naszych działań były spotkanie uczniów klas I – III, podczas których wspólnie czytaliśmy legendy i podania pochodzące z Kujaw, Warmii i Mazur. Jedną z legend była opowieść „O Piernikarzu i córce Katarzynie".

Realizując projekt edukacyjny „ A to Polska właśnie „ w lutym 2019 roku klasa II b prezentowała region Podlasie. W czasie imprezy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej obejrzeli prezentację z której dowiedzieli się o położeniu województwa i o tym co cechuje Podlasie. Poznali herb regionu, atrakcje turystyczne, parki narodowe, faunę i florę regionu a także specjały kuchni podlaskiej oraz gwarę regionalną i twórczość ludową. Uczniowie klasy II b wykonali taniec i zaśpiewali piosenkę ludową z Podlasia „ Oj zgraj mi muzyko”.

W tym roku jasełka dla klas I – III były dość nietypowe. A to za sprawą dwóch uroczystości, które zbiegły się w tym samym czasie.  Pierwsza z nich to podsumowanie kolejnego etapu realizacji projektu edukacyjnego „A to Polska właśnie…”. Druga – to tradycyjne spotkanie świąteczne i jasełka.
Na przełomie listopada i grudnia uczniowie edukacji początkowej poznawali Śląsk z jego różnorodną kulturą i tradycją. Klasy na poszczególnych poziomach czytały wybrane legendy, do których wykonywały prace plastyczne w postaci plakatów. Ponadto miały za zadanie przygotować wylosowaną kolędę, ale w dość nietypowy sposób, bo… po śląsku. To i inne małe projekty realizowane były we wszystkich klasach I – III. Zaś za podsumowanie tego etapu odpowiedzialni byli uczniowie klas trzecich. Podczas spotkania podsumowującego przedstawiony został Śląsk w pigułce w formie prezentacji multimedialnej, a także oryginalny strój górnika i tradycyjne stroje śląskie m.in. opolski, bytowski i strój górali śląskich. Dzieci z klas trzecich w strojach regionu śląskiego zatańczyły dwa tradycyjne śląskie tańce – trojak i grozik.

W dniu 24 stycznia 2019 r. pierwszoklasiści zaprezentowali nauczycielom, gościom oraz klasom drugim i trzecim tradycje Podhala.  Wszystkie klasy włączyły się w część artystyczną i przygotowały od siebie po jednej  piosence o tematyce góralskiej. Natomiast wszyscy uczyli  się piosenki: ,,Idzie dysc, idzie dysc”, która oddała akcent góralskiej mowy i zachęciła do obcowania na żywo wśród górskiej przyrody.  
W prezentacji o górach przygotowanej przez wychowawczynie klas pierwszych Halinę Olesiejuk i Marię Krawczyk przedstawiono Tatrzański Park Narodowy, rośliny i zwierzęta chronione występujące w górach. Po prezentacji na żywo dzieci obejrzały elementy góralskiego  stroju ludowego kobiety i mężczyzny.  Każda klasa przygotowała do połowy stycznia gadżety góralskie, które były wyeksponowane na bocznych stołach, a ich znaczenie było omówione w dzień podsumowania Podhala. Wszyscy uczniowie klas I - III w ciągu miesiąca poznawali legendy góralskie.

W dniu 29 listopada 2018r. klasy drugie i trzecie miały okazję obejrzeć podsumowanie różnych działań dotyczących poznawania całego Regionu zwanego Mazowszem.  Cały występ o Mazowszu przygotowali pierwszoklasiści naszej szkoły pod opieką wychowawczyń: Haliny Olesiejuk i Marii Krawczyk oraz nauczyciela wspomagającego Kamili Kłysik. Wszyscy uczniowie klas I - III w ciągu miesiąca poznawali legendy warszawskie  dotyczące tego Regionu. Uczyli się też piosenek o Warszawie, wyszukiwali ciekawostki o Mazowszu, poznawali Nizinę Mazowiecką, gdzie mieszkają, spędzają  czas i zdobywają wiedzę.  Nauczycielki pracowały z dziećmi metodami projektu, którego podsumowaniem były wystawy prac plastycznych ilustrujących ,,Legendy warszawskie”, quizy wiedzy i inne prace twórcze.  Na konkurs wpłynęło bardzo wiele prac plastycznych o różnorodnych technikach, z których aż 15 było nagrodzonych.  Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z elementami Mazowsza.  Prace zostały umieszczone na tablicach dekoracyjnych i upiększają naszą szkołę.  Zorganizowana wystawa wywołuje sentyment dla wszystkich mieszkańców tego Regionu.