SZKOLNY WOLONTARIAT W
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów. Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: p. Przemysława Niechcielskiego oraz p. Katarzynę Krakowiak.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.

 

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Działania Szkolnego Wolontariatu obejmują między innymi:                                                     

•    udział w akcjach charytatywnych,
•    pomoc chorym i osobom starszym,
•    zbiórki darów rzeczowych dla osób potrzebujących,
•    rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego,
•    organizację wydarzeń kulturalnych (np. przedstawień, koncertów itp.),
•    udział w spotkaniach integracyjnych z seniorami,
•    uczestnictwo w życiu świetlicy szkolnej i przedszkola,
•    przygotowanie upominków dla osób samotnych,
•    organizację pomocy koleżeńskiej,
•    promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.

Jeśli chcesz pomagać, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2022/2023
do biblioteki szkolnej.

(więcej informacji odnośnie terminów spotkań można uzyskać w szkolnej bibliotece u p. Izabeli Musiał)

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
p. Przemysław Niechcielski, p. Katarzyna Krakowiak, p. Izabela Musiał, p. Danuta Okszos, p. Agnieszka Majewska

 


     Dnia 11 maja 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili mieszkańców pobliskiego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, aby umilić im czas i pośpiewać znane wszystkim piosenki lat 90. Każdy miał okazję przypomnieć sobie, jak to było kiedyś...  Seniorzy mieli również okazję skosztować pysznych wypieków, wykonanych przez dobrodusznych wolontariuszy. Seniorzy doświadczyli radości i wzruszenia.

                                                                                                           Szkolne Koło Wolontariatu

 

 

 

 

  

    Z okazji Dnia Babci i Dziadka wolontariusze oraz uczniowie ze świetlicy szkolnej przygotowali laurki dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Na tę okoliczność na karteczkach nie zabrakło kolorowych kwiatów wraz z życzeniami. W związku z pandemią wolontariusze nie mogli udać się osobiście, w ich imieniu kartki zostały dostarczone, co sprawiło seniorom radość i wdzięczność za pamięć od dzieci. Ufamy, że przy najbliższej okazji będzie możliwość osobowego składania życzeń.

                                                                                                            Szkolne Koło Wolontariatu

 

 

 

   

 Życzenia wielkanocne to miły sposób na pokazanie bliskim i znajomym, że o nich pamiętamy, że są dla nas ważni. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy wolontariusze w ogromnym skupieniu własnoręcznie przygotowali wielkanocne kartki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Mamy nadzieję, że ten niewielki gest, spowoduje uśmiech na twarzach podopiecznych.

                                                                                                          Szkolne Koło Wolontariatu

 

AKCJA „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”
- zbiórka ostemplowanych znaczków pocztowych

W naszej szkole już po raz kolejny zbieramy znaczki, wycięte z koperty lub kartki pocztowej z półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone jak do klasera). 

Znaczki w czerwcu zostaną dostarczone na adres fundacji misyjnej, która sprzeda je jako tzw. makulaturę filatelistyczną. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone będą na animację misyjną.

AKCJA TRWAĆ BĘDZIE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

Znaczki przynosimy do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
Gorąco zachęcamy do akcji i jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę znaczków w poprzednich latach rodzicom i uczniom.

Szkolne Koło Wolontariatu