SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów. Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: Siostrę Rafaelę, p. Katarzynę Krakowiak, p. Annę Kamińską

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.
 

 

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują między innymi:                                                     

•    udział w akcjach charytatywnych,
•    pomoc chorym i osobom starszym,
•    zbiórki darów rzeczowych dla osób potrzebujących,
•    rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego,
•    organizację wydarzeń kulturalnych (np. przedstawień, koncertów itp.),
•    udział w spotkaniach integracyjnych z seniorami,
•    uczestnictwo w życiu świetlicy szkolnej i przedszkola,
•    przygotowanie upominków dla osób samotnych,
•    organizację pomocy koleżeńskiej,
•    promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.

Jeśli chcesz pomagać, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2019/2020 w środy o godz. 15.30 w sali nr 32.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Rafaela, p. Anna Kamińska, p. Katarzyna Krakowiak

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

Pomogliśmy Mai!
W dniach 4 i 5 października 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 110 wsparła siedemnastomiesięczną Maję Tomczak. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zbiórce groszy, które pomogą sfinansować leczenie dziewczynki. W sumie udało się zebrać 1745,10 zł i 1,21 euro. Serdecznie dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu

Dnia 15 stycznia 2020 roku, gościliśmy w progach Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, by razem z seniorami śpiewać kolędy i pastorałki. Tradycją stają się już wspólne spotkania z naszymi sąsiadami, co daje im wiele radości i budzi w nich wspomnienia z ich życia. Z wielką radością nas oczekują, cieszą się dziećmi i zapewne oczekują następnych spotkań. Nam zaś daje to wielką satysfakcję, radość i odczucie ich miłości do nas. Cieszy nas to, że możemy stać się dla nich przyczyną radości w przeżywaniu zapewne trudnych chwil, gdy czują się samotni.

 

 

Pod nazwą „Pola Nadziei” działa program pomagający osobom nieuleczalnie chorym na raka. 

W październiku 2021 roku po raz kolejny w poletku, przed budynkiem naszej szkoły uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu posadzili cebulki żonkili. Jest to symboliczny znak solidarności z osobami chorymi – podopiecznymi Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Celem kampanii poza pozyskiwaniem funduszy na działalność Hospicjum jest przede wszystkim edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, a szczególnie jego najmłodszej części na potrzeby osób chorych. Akcja ta przypomina nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie ich życia.