1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. We współpracy z opiekunami opracowany został plan działań Samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych imprez
i uroczystości.

W roku szkolnym 2023/2024 Samorząd Uczniowski tworzą:

przewodnicząca – Zuzanna Marcinkiewicz 8 b

wiceprzewodnicząca – Anastazja Kruć 7 b

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 są: p. M. Głuchowska, p. Iwona Sklepińska, p. Judyta Szadkowska

 

 1. Światowy Dzień Życzliwości

 

Stała życzliwość może wiele osiągnąć. Jak słońce sprawia, że lód się topi, tak życzliwość powoduje, że nieporozumienia, nieufność i wrogość wyparowują. – Albert Schweitzer

 

21 listopada z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości w naszej szkole.

 

 1. Dzień Pluszowego Misia

25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego cieplutkie piżamki i pluszowe misie umilały nam czas spędzony w szkole.

 

 1. Kiermasz ciast i ciasteczek – cel Szlachetna Paczka

28 listopada kolejny raz z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się kiermasz ciast i ciasteczek. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się uzbierać 934,40 zł. Cała kwota została przekazana na zakup produktów do Szlachetnej Paczki. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!

[zdjęcia]

We wrześniu 2022 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącą została Hanna Kozieł z kl. 8c, zastępcą – Przemysław Malinowski z kl. 8c, a sekretarzem – Karolina Ceranka z kl. 8b. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w tym roku są: p. Iwona Sklepińska, p. Judyta Szadkowska oraz p. Michał Dębski.

We współpracy z opiekunami opracowany został plan działań Samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych imprez i uroczystości.

W listopadzie, podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego, zorganizowano w naszej szkole Szkolną Strefę Kibica, do której mogli przyjść uczniowie, rodzice, opiekunowie i w gorącej atmosferze wspierać polską reprezentację. Dzięki tym wydarzeniom uczniowie i ich rodzice mogli spędzić wspólnie czas, dobrze się bawiąc i integrując ze sobą zgodnie z hasłem „Łączy nas piłka!”.

 

 

 

W listopadzie Samorząd Uczniowski dołączył do akcji „Szlachetna Paczka”. Uczniowie najpierw wybrali rodzinę, dla której musieli przygotować prezenty. Aby uzbierać pieniążki na ten cel, zorganizowali kiermasz ciast i ciasteczek. Udało się uzbierać sporą kwotę i zakupić wszystkie niezbędne rzeczy dla wybranej rodziny. Oprócz pieniędzy udało się uzbierać także mnóstwo produktów, przyniesionych przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Do akcji dołączyli także uczniowie poszczególnych klas, którzy zakupili wymarzone prezenty dla rodziny. Akcja zakończyła się dużym sukcesem – przygotowano aż 50 paczek.

  

 

W związku z obchodami 21 listopada Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka na zaproszenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Mirosława Kątna – psycholożka, terapeutka, działaczka społeczna, założycielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka. W trakcie spotkania z uczniami klas 7. i 8. Opowiedziała w bardzo pięknych i mądrych słowach o prawach zarówno dzieci, jak i rodziców, opiekunów i nauczycieli. Mamy nadzieję, że słowa te na długo pozostaną w głowach i sercach naszych uczniów.

  

Z okazji andrzejek przedstawiciele SU zorganizowali podczas przerw różne zabawy, wróżby, w których chętnie uczestniczyli wszyscy uczniowie.

  

  

10 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w naszej szkole odbyło się największe wydarzenie Amnesty International poświęcone prawom człowieka – Maraton Pisania Listów pod hasłem „Napisz list! Zmień życie”. Wśród piszących listy nie zabrakło przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka oraz Białołęckiej Rady Seniorów. Chęć niesienia pomocy więzionym i prześladowanym za to, że odważyli się przeciwstawić niesprawiedliwości, zasługuje na słowa najwyższego uznania.

  

 

27 stycznia 2023 r. Samorząd Uczniowski zagrał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tego dnia w naszej szkole odbył się kiermasz ciast i ciasteczek, z którego dochód zasilił puszkę WOŚP. Uzbieraliśmy magiczną kwotę 2162,75 zł. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie uczniom i ich rodzicom/opiekunom. Kolejny raz pokazaliście, że macie wielkie serca i zawsze można na Was liczyć. 

 

   

Emilia Gerłowska jest Wiceprzewodniczącą Samorządu Szkolnego oraz uczennicą klasy 8B. W Samorządzie Szkolnym działa już drugi raz. Emilka  jest radną w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka oraz czynnie bierze udział w wolontariacie szkolnym. Poza pomaganiem i akcjami społecznymi interesuje się sportem, podróżowaniem, poznawaniem innych kultur oraz dziennikarstwem. W wolnych chwilach pisze wiersze i opowiadania.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 110 w Warszawie tworzą przedstawiciele uczniów klas I – VIII. Najwyższą władzą jest Rada Samorządu Szkolnego. W jego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.

Kadencja RSU trwa przez okres roku szkolnego. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych. Każdy z kandydatów musi być uczniem klasy III, IV lub V, VI, VII, VIII. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie wybierają Radę Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń klas III – VIII ma prawo oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Wyniki wyborów są ogłaszane pod koniec "Dni Kazika". Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje 1 września następnego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski tworzą:

 

Przewodniczący SU - Maciej Irzyk 8A

 Vice przewodnicząca SU - Emilia Gerłowska 8B

 Sekretarz SU - Marceli Przybylski 8A

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 są
p. Michał Jeżewski,
p. Piotr Strefner, p. Judyta Szadkowska, p. Beata Bartczak.

 


Głównymi celami Samorządu są m.in.:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły, wzbogacanie tradycji Szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych,
 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.

 

Do zadań Samorządu należy m. in.:

 • Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
  z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.


Poprzez pracę w Samorządzie Szkolnym uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji.

 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

 • Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 • Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega pod hasłem stawiania na samodzielność uczniów. Opiekunowie samorządu wspierają uczniów w podejmowaniu własnych inicjatyw i rozwijaniu odpowiedzialności za podejmowane akcje. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest koordynatorem działań uczniowskich. Uczniowie chętnie podejmują inicjatywy, chodź by doprowadzić je do końca, wymagają pomocy ze strony opiekunów.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - AKTYWNIE DZIAŁAMY

Wrzesień i październik  był czasem aktywnych działań szkolnego Samorządu Uczniowskiego. We współpracy z opiekunem opracowany został plan działań samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych przez samorząd imprez i uroczystości. Rozpoczęliśmy szkolną akcję „Szczęśliwy numerek” a także wspomagaliśmy nauczycieli w organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam również wszystkich uczniów do współpracy z samorządem, albowiem razem więcej możemy zdziałać w naszej szkole.

 

 

 

 

PORADY DLA UCZNIÓW - UŚMIECHNIJ SIĘ

Jak informować o złych ocenach ?

TO  BARDZO  PROSTE.

1. Łączenie złej wiadomości z jeszcze gorszą wiadomością. „ Zobacz tato, jaki wypadek na krajowej A4. Co przy takim nieszczęściu znaczy jeden dopuszczający z matmy. Pikuś.”

2. METODA  POLITYCZNA.   „Tato, masz rację. W naszym kraju jest spisek. Zmienili twojemu synowi ocenę z matmy na dopuszczający”

3. METODA  HOBBYSTYCZNA.  „ Tato, w zoologicznym są twoje ulubione rybki. Aha, a z matmy mam jednak dopuszczający.”

4. METODA  NA  PRZESTRASZENIE. „ Mamo, nie zdałem matmy! Jedynka !  He, he, żartowałem. Dopuszczający.”

5. METODA  PORÓWNAWCZA 1. „ Z matmy jest co prawda dopuszczający, ale za to piątka z w-f.

6. METODA  PORÓWNAWCZA 2. „ No dostałem dopuszczający z matmy, ale syn tego z klatki obok dostał jedynkę”.

7. METODA  SPORTOWA. „ Tato, tato. Jest. Pokonałem matematyczkę  2 : 0.  

Kolejny raz pokazaliśmy na jak wiele nas stać!

Z pomocą Uczniów, Nauczycieli, Rodziców udało nam się skompletować MEGA szlachetną paczkę. Jej wartość to około 2200 zł, które udało nam się zgromadzić na kiermaszach. Oprócz pieniędzy na dary zebraliśmy także mnóstwo produktów, przyniesionych przez Uczniów i Rodziców i Nauczycieli. 
Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Rodzicom Ucznia naszej szkoły, którzy dostarczyli paczki do magazynu. Dary niedługo trafią do rodziny. Dziękujemy!

Dziękujemy Wam bardzo za zaangażowanie! Mamy nadzieję, że dzięki nam Święta rodziny, którą wybraliśmy będą piękne i magiczne! 

Samorząd Uczniowski