Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 110 w Warszawie tworzą przedstawiciele uczniów klas I – VIII. Najwyższą władzą jest Rada Samorządu Szkolnego. W jego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.

Kadencja RSU trwa przez okres roku szkolnego. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych. Każdy z kandydatów musi być uczniem klasy III, IV lub V, VI, VII, VIII. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie wybierają Radę Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń klas III – VIII ma prawo oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Wyniki wyborów są ogłaszane pod koniec "Dni Kazika". Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje 1 września następnego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski tworzą:

 

Przewodniczący SU - Maciej Irzyk 8A

 Vice przewodnicząca SU - Emilia Gerłowska 8B

 Sekretarz SU - Marceli Przybylski 8A

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 są
p. Michał Jeżewski,
p. Piotr Strefner, p. Judyta Szadkowska, p. Beata Bartczak.

 


Głównymi celami Samorządu są m.in.:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły, wzbogacanie tradycji Szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych,
 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.

 

Do zadań Samorządu należy m. in.:

 • Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
  z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.


Poprzez pracę w Samorządzie Szkolnym uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji.

 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

 • Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 • Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega pod hasłem stawiania na samodzielność uczniów. Opiekunowie samorządu wspierają uczniów w podejmowaniu własnych inicjatyw i rozwijaniu odpowiedzialności za podejmowane akcje. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest koordynatorem działań uczniowskich. Uczniowie chętnie podejmują inicjatywy, chodź by doprowadzić je do końca, wymagają pomocy ze strony opiekunów.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - AKTYWNIE DZIAŁAMY

Wrzesień i październik  był czasem aktywnych działań szkolnego Samorządu Uczniowskiego. We współpracy z opiekunem opracowany został plan działań samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych przez samorząd imprez i uroczystości. Rozpoczęliśmy szkolną akcję „Szczęśliwy numerek” a także wspomagaliśmy nauczycieli w organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam również wszystkich uczniów do współpracy z samorządem, albowiem razem więcej możemy zdziałać w naszej szkole.

 

 

 

 

PORADY DLA UCZNIÓW - UŚMIECHNIJ SIĘ

Jak informować o złych ocenach ?

TO  BARDZO  PROSTE.

1. Łączenie złej wiadomości z jeszcze gorszą wiadomością. „ Zobacz tato, jaki wypadek na krajowej A4. Co przy takim nieszczęściu znaczy jeden dopuszczający z matmy. Pikuś.”

2. METODA  POLITYCZNA.   „Tato, masz rację. W naszym kraju jest spisek. Zmienili twojemu synowi ocenę z matmy na dopuszczający”

3. METODA  HOBBYSTYCZNA.  „ Tato, w zoologicznym są twoje ulubione rybki. Aha, a z matmy mam jednak dopuszczający.”

4. METODA  NA  PRZESTRASZENIE. „ Mamo, nie zdałem matmy! Jedynka !  He, he, żartowałem. Dopuszczający.”

5. METODA  PORÓWNAWCZA 1. „ Z matmy jest co prawda dopuszczający, ale za to piątka z w-f.

6. METODA  PORÓWNAWCZA 2. „ No dostałem dopuszczający z matmy, ale syn tego z klatki obok dostał jedynkę”.

7. METODA  SPORTOWA. „ Tato, tato. Jest. Pokonałem matematyczkę  2 : 0.  

Emilia Gerłowska jest Wiceprzewodniczącą Samorządu Szkolnego oraz uczennicą klasy 8B. W Samorządzie Szkolnym działa już drugi raz. Emilka  jest radną w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka oraz czynnie bierze udział w wolontariacie szkolnym. Poza pomaganiem i akcjami społecznymi interesuje się sportem, podróżowaniem, poznawaniem innych kultur oraz dziennikarstwem. W wolnych chwilach pisze wiersze i opowiadania.

Jesteście wspaniali! Zrobiliśmy to na 6!
Na dzisiejszym kiermaszu ciast zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski udało nam się zebrać aż 1301,78 zł! Przy liczeniu pieniędzy pomogła nam Pani Burmistrz Dzielnicy Białołęka - Izabela Ziątek, Pani Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor. Cały dochód ze sprzedaży przekażemy na zakup misiów do Warszawskiego Dziecięcego Hospicjum Domowego.

Dziękujemy Wam bardzo!

Samorząd Uczniowski

Kolejny raz pokazaliśmy na jak wiele nas stać!

Z pomocą Uczniów, Nauczycieli, Rodziców udało nam się skompletować MEGA szlachetną paczkę. Jej wartość to około 2200 zł, które udało nam się zgromadzić na kiermaszach. Oprócz pieniędzy na dary zebraliśmy także mnóstwo produktów, przyniesionych przez Uczniów i Rodziców i Nauczycieli. 
Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Rodzicom Ucznia naszej szkoły, którzy dostarczyli paczki do magazynu. Dary niedługo trafią do rodziny. Dziękujemy!

Dziękujemy Wam bardzo za zaangażowanie! Mamy nadzieję, że dzięki nam Święta rodziny, którą wybraliśmy będą piękne i magiczne! 

Samorząd Uczniowski

Dzisiaj razem z uczniami naszej szkoły przygotowywaliśmy się do Dnia Niepodległości. Na korytarzach były rozstawione stoły z materiałami do robienia kotylionów, a wszyscy chętnie brali udział w akcji.

Samorząd Uczniowski