Rok szkolny  2022/2023

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ( KLASY I - III )

 

Lp.

Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

nr sali

 

Realizacja

 

 

 

1.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy Ia

 

 

p. Aleksandra

Sztal

biblioteka

 

środa

12:40-13:25

 

 

2.

 

Zajęcia z edukacji

matematycznej

dla klasy Ia

 

 

p. Aleksandra

Sztal

biblioteka

 

czwartek

13:40-14:25

 

 

3.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy Ib

 

 

p. Małgorzata Mazurek

 

s. 34

 

wtorek

13:40-14:25

 

 

 

4.

 

Zajęcia z edukacji

matematycznej

dla klasy Ib

 

p. Małgorzata Mazurek

 

s.34

 

czwartek

13:40-14:25

 

 

 

 

5.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy Ic

 

 

p. Marlena Ostrowska

 

s.31

środa

12:40-13:25

 

 

6.

 

Zajęcia z edukacji

matematycznej

dla klasy Ic

 

p. Marlena Ostrowska

s.34

wtorek

11:40-12:25

 

 

7.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy IIa

 

 

p.  Barbara Borgosz-Michniuk

 

s.36

środa

13.40 – 14.25

 

 

8.

 

Zajęcia z edukacji matematyczne

dla klasy IIa

 

 

p.  Barbara Borgosz-Michniuk

 

siłownia

 

piątek

8.55-9.40

 

 

9.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy Ib

 

p. Halina Olesiejuk

     

s.31

 

 

poniedziałek

11:40-12:25

 

10.

 

Zajęcia z edukacji matematycznej

dla klasy Ib

 

 

p. Halina Olesiejuk  

 

s.33

 

poniedziałek

12:40-13:25

 

 

11.

 

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy IIIa

 

 

p.  Izabela Radziszewska 

 

biblioteka

 

środa

10.45 – 11.30

 

12.

 

 

Zajęcia z edukacji matematycznej

dla klasy IIIa

 

p.  Izabela Radziszewska

siłownia

środa

9.50-10.35

 

 

13.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy IIIb  

 

 

p. Magdalena Brzezińska

 

 

gabinet terapeuty

 

 

poniedziałek

9:50-10:35

 

 

14.

 

Zajęcia z edukacji matematycznej

dla klasy IIIb

 

 

p. Magdalena Brzezińska

 

gabinet terapeuty

 

poniedziałek

10:45-11:30

 

 

15.

 

Zajęcia z edukacji polonistycznej

dla klasy IIIc

 

 

p. Iwona Tolak

 

s.31

 

środa

12.40-13.35

 

 

 

16.

 

Zajęcia z edukacji matematycznej

dla klasy IIIc

 

 

 

p. Iwona Tolak

 

 

biblioteka

 

czwartek

12.40-13.35

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE (KLASA IV)

Lp.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

nr sali

1.

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy IVa

 

 

p. Małgorzata Składanek

 

s.18

2.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy IVa

 

 

p. Karolina

Bielas-Piguła

 

s. 37

 

3.

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy IVb

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

s.18

 

4.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy IVb

 

 

p. Karolina

Bielas-Piguła

 

biblioteka

 

5.

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy IVc

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

s.18

6.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy IVc

 

 

Joanna Nowakowska

 

Siłownia nr1

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE  (KLASY V )

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć                

 

Imię i nazwisko

nauczyciela  prowadzącego

 

 

nr sali

 

 

Realizacja

 

 

1.

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy Va

 

 

p. Katarzyna Godzielewska

 

siłownia

nr 1

 

wtorek

9.50 – 10.35

 

2.

!

 

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy Va

 

p. Monika Głuchowska 

 

s.21

 

poniedziałek

13.40-14.25

 

3.

 

 

  Zajęcia z j. polskiego

dla klasy Vb

 

p. Małgorzata Składanek

 

s.18

 

piątek

14:40-15:25

 

 

4.

 

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy Vb

p. Leszek Bączkiewicz

 

Stołówka

 

 

Środa

10.45-11.30

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE  (KLASY VI )

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko

nauczyciela  prowadzącego

 

 

L. godz./

nr sali

 

 

Realizacja

 

 

1.

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy VIa

 

 

p. Judyta Szadkowska

 

stołówka

 

poniedziałek

12:40-13:25

 

2.

!

 

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIa

 

p.Leszek

Bączkiewicz

 

stołówka

 

czwartek

9.50- 10.35

 

3.

 

 

  Zajęcia z j. polskiego

dla klasy VIb

 

p. Judyta

Szadkowska

 

biblioteka

 

czwartek

8:55-9:40

 

 

4.

 

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIb

 

 p. Beata Świderska

 

s.22

 

piątek

7:10-7:55

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE   (KLASY VII)

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć              

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

 

nr sali

 

 

 

Realizacja

 

1.

 

Zajęcia z j. polskiego

 dla klasy VIIa

 

p. Judyta Szadkowska

 

 

 

biblioteka

 

poniedziałek

13:40-14-25

 

2.

 

 

  Zajęcia z matematyki

dla klasy VIIa

 

 

p. Beata Świderska

 

 

 

s. 18

 

czwartek

8:00- 8:45

 

 

3.

 

Zajęcia z j. angielskiego

dla klasy VIIa

 

p. Izabela Raszczyńska

 

 

 

s. 36

 

poniedziałek

15:35-16:20

 

4.

 

Zajęcia z j. polskiego

 dla klasy VIIb

 

p. Judyta Szadkowska

 

 

 

biblioteka

 

piątek

8:00-8:45

 

 

5.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIIb

 

 

p. Beata Świderska

 

s.18

 

Środa

7.10-7.55

 

6.

 

Zajęcia z j. angielskiego

dla klasy VIIa

 

p. Izabela Raszczyńska

 

 

 

s. 36

 

poniedziałek

15:35-16:20

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE   (KLASY VIII)

 

 

 

Lp.

 

 

                Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

L. godz./ nr sali

 

 

 

Realizacja

 

1.

 

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy VIIIa

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

s. 22

 

poniedziałek

14:40-15:25

 

2.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIIIa

 

 

p. Monika Głuchowska

 

 

s. 21

 

środa

8:00-8:45

 

 

 

3.

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego dla klasy VIIIa

 

 

p. Piotr Dobosz

 

s.36

 

 

Poniedziałek

8.00-8.45

 

4.

 

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy VIIIb

 

p. Małgorzata Składanek

 

s.18

 

poniedziałek

8:00-8:45

 

5.

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIIIb

 

 

p. Karolina Bielas-Piguła 

 

s. 37

 

poniedziałek

14:40-15:25

 

6.

 

Zajęcia z języka angielskiego dla klasy VIIIb

 

p. Piotr Dobosz

 

s.36

 

Wtorek

15.35-16.20

 

 

Zajęcia z j. polskiego

dla klasy VIIIc

 

p. Judyta Szadłowska

 

     s.18

 

czwartek

7:05-7:45

 

 

Zajęcia z matematyki

dla klasy VIIIc

 

 

p. Monika Głuchowska 

 

s. 21

 

poniedziałek

14:40-15:25

 

 

Zajęcia z języka angielskiego dla klasy VIIIc

 

p. Piotr Dobosz

 

s.36

 

Piątek

15.35- 16.20

 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW  KLAS II– III

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

Realizacja

nr sali

 

 

1.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy IIa 

 

p. Barbara

Borgosz - Michniuk

 

 

Piątek

godz. 9.50-10.35

stołówka

 

2.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy IIb

 

p. Halina Olesiejuk

 

poniedziałek

13:40-14:25

s.31

 

 

3.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

„Ortografia i czytanie, niech zabawą nam się stanie” dla klasy IIIa

 

 

 

p. Izabela Radziszewska

 

 

wtorek

 godz.10.45-11.30

s. 33

 

 

5.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy IIIb

 

 

p. Magdalena Brzezińska

 

 

 

 

środa

Godz. 11.40-12.25

Laboratorium przyszłości

 

 

6.

 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy IIIc

 

 

 

p. Iwona Tolak

 

 

 

poniedziałek

Godz. 15.35- 16.20

s.32

 

 

 

ZAJĘCIA POZALKCYJNE DLA KLAS IV - VIII

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

L. godz./ nr sali

 

 

1.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

 (koło polonistyczne)

dla klasy VIa

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

 czwartek

8:55-9:40

s. 18

 

2.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

z matematyki

dla klasy VIb

 

 

p. Karolina

Bielas - Piguła

 

piątek

13:40-14:25

s.20

 

3.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy VIIa

 

 

p. Beata Świderska

 

czwartek

8:00-8:45

s. 18

 

 

4.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

 (koło polonistyczne)

dla klasy VIIa

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

 środa

8:00-8:45

s. 37

 

5.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

 (koło polonistyczne)

dla klasy VIIIa

 

 

p. Katarzyna Godziebiewska

 

 środa

8:55-9:40

s. 37

 

6.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

z matematyki

dla klasy VIIIa

 

 

p. Monika Głuchowska

 

piątek

8:00-8:55

s. 21

 

7.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

 (koło polonistyczne)

dla klasy VIIIb

 

 

p. Małgorzata Składanek

 

środa

8:55-9:40

 

8.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

 z matematyki

dla klasy VIIIb

 

 

p. Karolina

Bielas - Piguła

 

czwartek

8:00-8:45

s. 37

 

9.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

dla klasy VIIIc

 

p. Judyta Szadłowska

 

Poniedziałek

8:00-8:55

s.

 

10.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

z matematyki

dla klasy VIIIc

 

 

p. Monika Głuchowska

 

piątek

10:45-11:30

s. 21

 

 

ZAJĘCIA "OD ZABAWY DO SPORTU"

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE („Od zabawy do sportu”) KL. I - III

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko

n-la prowadzącego

L. godz./

sala

 

 

Realizacja

 

1.

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. Ia)

 

 

 

p. Piotr Strefner

 

 

sala gimn.

 

 

czwartek

12:40-13:25

 

 

2.

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” ( kl. Ib)

 

 

 

p. Piotr Strefner

 

 

sala gimn.

 

 

czwartek

13:40-14:25

 

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” ( kl. Ic)

 

 

 

p. Michał Jeżewski

 

 

 sala gimn

 

 

wtorek

12:40-13:25

 

 

3.

 

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. IIa)

 

 

 

p. Michał Jeżewski

 

 

 sala gimn

 

 

środa

13:40-14:25

 

4.

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. IIb)

 

 

 

p. Michał Jeżewski

 

 

sala gimn.

 

 

poniedziałek

14:40-15:25

 

 

5.

 

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. IIIa)

 

 

 

p. Michał Jeżewski

 

 

sala gimn

 

 

wtorek

10:45-11:30

 

6.

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. IIIb)

 

 

 

p. Piotr Strefner

 

sala gimn.

 

 

poniedziałek

8:55-9:40

 

7.

 

Zajęcia sportowe

„Od zabawy do sportu” (kl. IIIc)

 

 

 

p. Piotr Strefner

 

 

sala gimn

 

poniedziałek

9:50-10:35

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

SPORTOWA SZKOŁA

 

Lp.

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

 nr sali

 

 

1.

 

SKS dla klas VII - VIII

 

 

p. Bożena Szpunar-Zdrojek

 

sala gim.

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.