Rok szkolny  2023/2024

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ( KLASY I - III )

 

Lp.

Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

nr sali

 

Realizacja

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

     

 

 

 

 

10.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE (KLASA IV)

Lp.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

nr sali

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE  (KLASY V )

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć                

 

Imię i nazwisko

nauczyciela  prowadzącego

 

 

nr sali

 

 

Realizacja

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE  (KLASY VI )

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko

nauczyciela  prowadzącego

 

 

L. godz./

nr sali

 

 

Realizacja

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE   (KLASY VII)

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć              

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

 

nr sali

 

 

 

Realizacja

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE   (KLASY VIII)

 

 

 

Lp.

 

 

                Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

L. godz./ nr sali

 

 

 

Realizacja

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW  KLAS II– III

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

Realizacja

nr sali

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALKCYJNE DLA KLAS IV - VIII

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

L. godz./ nr sali

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA "OD ZABAWY DO SPORTU"

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE („Od zabawy do sportu”) KL. I - III

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko

n-la prowadzącego

L. godz./

sala

 

 

Realizacja

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

SPORTOWA SZKOŁA

 

Lp.

Rodzaj zajęć               

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

 nr sali

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.