Misja Szkoły Podstawowej nr 110

Kształcenie i wychowywanie w duchu Dobra, Piękna i Prawdy

Ideał Wychowanka


Myśli naszego patrona, które staramy się wcialać w życie szkolne     

"Wychowanie polega na rozbudzeniu
w duszy dziecka pierwiastków
dobra, piękna i prawdy"

"Chciałbym, aby ludzie byli szczęśliwi,
przeto za cel swego życia
obrałem szerzenie dobra
"

"W sercach ludzi, jak w głębinach ziemi,
drzemią posiane przeogromne bogactwa.
Żeby je ujawnić i wydobyć
i dla ludzkości przechować,
trzeba kochać i rozumieć"