GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2023/2024

Świetlica szkolna pracuje codziennie
w godzinach 700-1730.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Godziny

Realizowane zajęcia

7:00 – 7:50

Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.

7:50 – 9:00

Zajęcia czytelnicze. Nauka własna.

9:00 – 9:30

Czynności higienniczne, drugie śniadanie.

9:30 – 10:00

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

 (II zmiana)

10:00 – 11:30

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

11:30 – 12:30

Gry planszowe, zabawy tematyczne, wypoczynek po zajęciach lekcyjnych.

12:30 – 13:30

Przygotowanie do obiadu, obiad, relaks poobiedni.
    13:30 – 14:00

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

  (I zmiana)

    14:00 – 15:00

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

    15:00 – 16:00

Zajęcia czytelnicze. Nauka własna.

    16:00 – 17:30

Gry logiczne i planszowe, dowolne zabawy dzieci.

 


*Ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb dzieci.

*Godziny spożywania obiadów podane są na stronie internetowej szkoły i sciśle przestrzegane w związku z reżimem sanitarnym, co powoduje konieczność modyfikacji godzin zajęć programowych.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICA

files/karta_zapisu_do_swietlicy_2023_2024.pdf