GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI
DO WSPÓLNEJ PRACY I ZABAWY

CODZIENNIE OD GODZINY 700-1730

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. W godzinach porannych od godz. 700 do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych dzieci przebywają w dolnej sali świetlicowej (przy boksach szatni). Na lekcje wychodzą tuż przed dzwonkiem.

2. Po zajęciach lekcyjnych każdy nauczyciel ma obowiązek przekazać dzieci odpowiedniemu wychowawcy świetlicy.

3. Dzieci przebywają w salach przeznaczonych do zajęć opiekuńczo-wychowawczych według harmonogramu
(w załączeniu).

4. W salach świetlicowych dzieci wybierają stałe miejsca i nie zmieniają ich.

5. Dzieci z grup świetlicowych spożywają obiady zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca w stołówce i nie zmieniają ich.

6. Dzieci nie przynoszą własnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów z domu. W świetlicy korzystają
z własnych przyborów piśmienniczych i podręczników. Kredki, które znajdują się na stolikach uczniowskich podlegają stałej dezynfekcji.

7. Dzieci mają do dyspozycji zabawki, które są dezynfekowane, inne niedające się dezynfekować są odkładane w wyznaczone miejsce.

8. Codziennie będą przypominane dzieciom zasady wynikające z reżimu sanitarnego oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.

9. Podczas zajęć na świeżym powietrzu dzieci przebywają w wyznaczonej strefie z zachowaniem dystansu społecznego.

10. Godziny i strefy przebywania dzieci na świeżym powietrzu są ściśle określone dla każdej  z grup (w załączeniu).

11. Rodzice odbierający ucznia ze szkoły,  pozostają w strefie rodzica (śluza przy wejściu głównym) i proszą pracownika szkoły o przywołanie dziecka. Mogą odebrać je osobiście,  jeżeli dzieci przebywają na świeżym powietrzu.

12. Rodzic lub osoba odbierająca ucznia, której pracownik nie rozpoznaje, ma obowiązek okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.

13. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin zdeklarowanych w karcie zgłoszenia.

14. Wychowawca świetlicy pozostaje z rodzicami w kontakcie telefonicznym poprzez sekretariat, dziennik elektroniczny lub e-mail w domenie @eduwarszawa.pl. 

 

Chrońmy siebie i innych, nie pozostawiajmy dzieci pod opieką świetlicy
dłużej niż to konieczne.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Teresa Dąbrowska –  nauczyciel - wychowawca

2. Dariusz Dobrzyński - nauczyciel- wychowawca

3. Maria Krawczyk –  nauczyciel - wychowawca

4. Robert Maciak - nauczyciel- wychowawca

5. Anna Nurzyńska  –  nauczyciel - wychowawca

6. Jagoda Nowacka – nauczyciel - wychowawca 

7. Danuta Okszos  –  nauczyciel - wychowawca

8. Anna Pisowocka  –  nauczyciel - wychowawca

9. Radosław Świderski –  nauczyciel - wychowawca

10. Ewa Żbikowska - nauczyciel- wychowawca

11. Beata Żebrowska - Maciołek  –  nauczyciel - wychowawca 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 110
W WARSZAWIE