Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sp110/nowa/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI
DO WSPÓLNEJ PRACY I ZABAWY

CODZIENNIE OD GODZINY 700-1800

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna przy SP nr 110 w Warszawie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.  Nauczyciele zatrudnieni w świetlicy realizują roczny plan pracy i program opiekuńczo-wychowawczy spójny z aktualnym i obowiązującym planem pracy szkoły oraz jej Programem Wychowawczym.

2. Uczniowie przebywający w świetlicy  uczestniczą w następujących zajęciach:       
- plastycznych,
- technicznych,
- czytelniczych – akcja „Mądra szkoła czyta dzieciom”,
- umuzykalniających,
- sportowych,
- informatycznych,
- relaksacyjnych,
- przyrodniczo-ekologicznych,
- eksperymentalnych.

3. Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie z klas I–VIII przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

4. Uczniowie pod opieką wychowawców korzystają z pomieszczeń świetlicy oraz infrastruktury sportowej szkoły (boisk, bieżni, sali gimnastycznej i siłowni).

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2019/2020


1. Katarzyna Brzezińska  –  kierownik świetlicy
2. Beata Bartczak  –  nauczyciel - wychowawca
3. Teresa Bączkiewicz  –  nauczyciel - wychowawca
3. Katarzyna Krakowiak  –  nauczyciel - wychowawca
4. Anna Nurzyńska  –  nauczyciel - wychowawca
5. Danuta Okszos  – nauczyciel - wychowawca
6.  Anna Pisowocka – nauczyciel - wychowawca
7. Beata Żebrowska - Maciołek  –  nauczyciel - wychowawca

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 110
W WARSZAWIE