Organizacja  roku szkolnego 2023/2024

(terminy zebrań Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami, dni wolnych)

 

29-30 sierpnia 2023 r.

9.00 spotkania zespołów

31 sierpnia 2023r.

Rada pedagogiczna godz. 9.00

01 września 2023r.

9.00- Rada pedagogiczna godz. 9.00

04 września 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

07 września 2023r.

Piknik integracyjny organizacyjny przez RR

11 września 2023r.

Rada pedagogiczna- szkolenie, plan nadzoru dyrektora szkoły

12, 14 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami

12.09 (wtorek) klasy IV-VIII godz.18.00

14.09 (czwartek) klasy I-III godz.18.00

12.09 (wtorek) godz. 17.00- zebranie dla rodziców klas 8 dotyczące egzaminu ósmoklasisty z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły/korytarz I piętro

18-22 września 2023 r.

Spotkania zespołów wychowawczych na poziomach

25 września 2023r.

Rada pedagogiczna

13 października 2023 r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Edukacji Narodowej

23 października 2023r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna; sprawy wychowawcze i bieżące;

24 i 26 października 2023r.

Zebrania z rodzicami- dzień otwarty

24 października - IV-VIII

26 października - 0-III

1 listopada 2023r.

Dzień Wszystkich Świętych- dzień wolny

5, 6, 7 grudnia 2023r.

Próbny egzamin klas VIII

4-8 grudnia  2023r.

Spotkania zespołów wychowawczych na poziomach

11 grudnia 2023r

Rada pedagogiczna –przedstawienie zagrożeń oceną niedostateczną oraz naganną zachowania – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nagannych zachowania

12 grudnia 2023r.

Konsultacje z rodzicami klasy IV-VIII, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

14 grudnia 2023r.

Konsultacje z rodzicami klasy 0-III, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

23 – 31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

01 stycznia 2024r.

Nowy Rok- dzień wolny

02 stycznia 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05 stycznia 2024r.

Wystawienie ocen okresowych

08 stycznia 2024r.

Rada  klasyfikacyjna śródroczna.

11 stycznia 2024r.

Rada  zatwierdzająca klasyfikację śródroczną.

Zakończenie i podsumowanie I okresu.

09 stycznia 2024r.

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII

11 stycznia 2024r.

Zebrania z rodzicami klas 0-III

15-28 stycznia 2024r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2024r.

Bal karnawałowy- godz. 10:00-12:00 (klasy 0-3)

Dyskoteka szkolna - godz. 16:00-18:00 (klasy 4-8)

13, 14 i 15 marca 2024r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

26 lutego 2024r.

Dzień Otwarty dla kandydatów

4-8 marca 2024r.

Spotkania zespołów wychowawczych na poziomach

11 marca 2024r.

Rada pedagogiczna- sprawy bieżące, realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

12 marca 2024r.

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII

14 marca 2024r.

Zebrania z rodzicami klas 0-III

4-7 marca 2024r.

Kulturalna Stodziesiątka

28 marca-02 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29,30 kwietnia 2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 maja 2024r.

Dzień wolny- święto

2 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024r.

Dzień wolny- święto

6 maja 2024r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca przebiegu egzaminu ósmoklasisty

14,15,16 maja 2024r.

Egzaminy ósmoklasisty

24 maja 2024r.

Wystawienie propozycji ocen

27 maja 2024r.

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII/ powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

28 maja 2024r.

Zebrania z rodzicami klas 0-III/ powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

30 maja 2024r.

Boże Ciało-dzień wolny

31 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 czerwca 2024r.

Rada klasyfikacyjna roczna i końcoworoczna

18 czerwca 2024r.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację roczną i końcową w klasach programowo najwyższych  oraz promocję uczniów

20 czerwca 2024r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas 0, III, VIII

21 czerwca 2024r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII

25 czerwca 2024r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 stycznia 2024r. (wtorek)

29, 30 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2024r.

2 maja 2024r.  (czwartek)

31 maja 2024r. (piątek)

14 – 16 maja 2024r.– egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

Dyżury opiekuńcze:

27 grudnia (środa)

28 grudnia (czwartek)

29 grudnia (piątek)

2 stycznia (wtorek)

28 marca (czwartek)

29 marca (piątek)

2 kwietnia (wtorek)

29, 30 kwietnia (poniedziałek, wtorek)

2 maja (czwartek)

31 maja (piątek)