Tematykę Dnia Ziemi w szkole realizowaliśmy od połowy kwietnia. Nauczyciele zachęcili wszystkich uczniów oraz niektórych ich Rodziców do organizowania licznych kreatywnych akcji ekologicznych. Proponowane przez nich działania zmotywowały uczniów do aktywnego w nich  uczestnictwa, tym samym wpajają nawyk dbania o otaczającą nas przyrodę.

Najbardziej popularną aktywnością  w tym miesiącu było sadzenie roślin w klasach, śpiewanie piosenek o Dniu Ziemi, recytacje wierszy, rozwiazywanie rebusów i zagadek, prezentacje medialne, pisanie życzeń do Ziemi i wykonanie prac artystycznych na temat Dni Ziemi.

Wielką uwagą cieszyły się wszystkie formy płaskie oraz przestrzenne. Były to planety, Ziemia jako kula ziemska. Dzieci wykorzystały wszelkie formy plastyczne: malowanie, wydzieranie, wycinanie, formowanie kuli ziemskiej.

W życzeniach do Ziemi uczniowie obiecali zadbać o otaczające je środowisko, aby dookoła było czysto.  Z szacunku do Ziemi uczniowie klas młodszych ubrali się ekologicznie.  Ozdoby, nakrycia głowy, sukienki i dodatki do nich wykonane były z surowców wtórnych.

                Dzięki podjętym działaniom udało  się w ten sposób zaszczepić w dzieciach przyrodniczą pasję. Na podsumowanie każda z klas planuje swoje wycieczki ekologiczne po okolicy, np.  wąchanie jaśminu, obserwacja upraw kwiatowych w ogrodzie, spacery po lesie i rozpoznawanie ptaków.

W imieniu zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Halina Olesiejuk