POMOC PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE 110

 

                                Godziny pracy psychologa szkolnego
                                        w roku szkolnym 2023/2024


                                            mgr Dorota Błocka

                                               

 

PONIEDZIAŁEK    7.45 - 15.40

                              

WTOREK               11.55 - 15.00

                                 

ŚRODA                 12.40 - 16.30

                               

CZWARTEK          7.45 - 14.45                                

 

PIĄTEK                 7.40 - 10.50

Zapraszam do mojego gabinetu na I piętrze (gabinet pedagoga)

Zachęcam do telefonicznego umówienia się na spotkanie, tel.22-8112962

 

Czym zajmuje się psycholog w szkole:

 • Prowadzi  diagnozę trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwacje, wywiad, metody projekcyjne, rozmowy  z nauczycielami i rodzicami, dziećmi
 • Prowadzi wstępną diagnozę trudności w nauce (opóźnienia rozwojowe, dysleksja, dyskalkulia itp.)
 • Pomaga w rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych
 • Wspiera dziecko w sytuacjach kryzysowych (np. trudna sytuacja rodzinna)
 • Prowadzi pracę terapeutyczną z dziećmi i rodzicami
 • Udziela konsultacji rodzicom w zakresie trudności poznawczych i emocjonalnych dziecka, wspiera w doskonaleniu umiejętności  wychowawczych
 • Prowadzi w klasach zajęcia o charakterze interwencyjnym
 • Prowadzi w klasach zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców
 • Współpracuje z nauczycielami w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych
  i edukacyjnych uczniów
 • Przeprowadza badania dotyczące dojrzałości szkolnej u dzieci z oddziałów „0”
 • Prowadzi mediacje
 • Koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 

Psycholog szkolny nie przeprowadza  pełnej diagnozy psychologicznej i nie wystawia opinii psychologicznej. Pełną diagnozę przeprowadza poradnia.

Do poradni nie jest potrzebne skierowanie.

 

Naszą poradnią rejonową jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 21, mieszcząca się przy ul. Marywilskiej 44.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów, którzy spełniają warunki określone  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Korzystanie z pomocy jest dobrowolne.
 

Formy pomocy,  jakie realizowane są w naszej szkole:

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia terapii pedagogicznej z j. polskiego,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- konsultacje nauczycieli przedmiotów,

- konsultacje pedagoga i psychologa dla ucznia i rodziców.

 

 • Program „Spójrz Inaczej”


W naszej szkole realizowanych jest wiele programów profilaktycznych.  Jednym z nich jest cykl zajęć warsztatowych dla uczniów wg. programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”.
Zajęcia prowadzone są w klasach I-VI podczas zajęć lekcyjnych przez mających odpowiednie do tego przygotowanie nauczycieli lub przez psychologa szkolnego.
Zajęcia zamknięte są w następujące bloki tematyczne

1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
2. Uczestnictwo w grupie
3. Rozwiązywanie problemów
4. Dbanie o zdrowie

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

(022) 814-10-61

diagnoza psychologiczna, terapia trudności szkolnych i problemów emocjonalnych, terapia rodzinna, logopeda

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-ul. Marywilska 44C
                                                              

(022) 614-70-00                   Pomoc rodzinie
(022) 300-20-40

 

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ”NIEBIESKA LINIA”

0-800-1200-02, (022) 666-00-60                           

pomoc prawna psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

STOWARZYSZENIE OPTA

(022) 424-09-89

pomoc rodzinom z problemem alkoholowym

 

RZECZNIK PRAW DZIECKA

(022) 696-55-50

 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA UL. JAGIELLOŃSKA

(022) 619-85-72

psychiatra

 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA UL.DZIELNA

(022)813-60-79

psychiatra, leczenie uzależnień

 

POGOTOWIE MAKOWE

801-109-696

pomoc osobom uzależnionym

 

FUNDACJA „DZIECI NICZYJE”

(022) 616-02-68

pomoc prawna i psychologiczna dla dzieci i rodziców, ofiar przemocy, diagnoza i terapia wykorzystywania seksualnego

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY, STOWARZYSZENIE  Q ROZWOJOWI

(22)43-12-830

Pomoc osobom wychodzącym z życiowych i emocjonalnych kryzysów, osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza doświadczających przemocy lub dotkniętych problemem uzależnień

 

WARTO POCZYTAĆ

                                             

 • Mamo, tato jeśli Twoje dziecko jest nadpobudliwe


1. Nie dostarczaj dziecku zbyt wielu wrażeń w ciągu dnia.

2. Postaraj się o spokojną, ciepłą i życzliwą atmosferę w rodzinie.

3. Ustal jasno i konsekwentnie przestrzegaj, co wolno dziecku, a czego nie wolno.

4. Ustal i przestrzegaj rozkładu dnia, stałych pór posiłków, kładzenia się spać, odrabiania lekcji itp.

5. Wprowadź stałe, powtarzające się rytuały dotyczące zarówno krótkich(dzień, tydzień), jak i dłuższych odcinków czasu.

6. Pomagaj dziecku w kończeniu czynności.

7. Staraj się, aby przedmioty w otoczeniu dziecka były poukładane i posegregowane.

8. Staraj się, aby dziecko często uczestniczyło w zajęciach sportowych.

9. Jasno formułuj swoje oczekiwania. Cele jakie stawiasz przed dzieckiem nie mogą być zbyt odległe w czasie.

10. Wszelkie problemy związane z zachowaniem dziecka załatwiaj w momentach jego wyciszenia, bez stosowania agresji oraz kar fizycznych.

 

 • Czy lepiej chwalić czy nagradzać. Jak dodać dziecku wiary we własne siły

 

http://fdn.pl/pochwaly-maja-moc

 

 • Prośba dziecka  (na podstawie myśli Janusza Korczaka)

Mamo,Tato

1.Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic, z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20. Nie bój się miłości. Nigdy.

 

Inne przydatne linki:

 

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 21
www.pp-p.waw.pl

Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Białołęka
www.opsbialoleka.waw.pl


Opracowała Dorota Błocka