WYKAZ NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

W WARSZAWIE 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

0A – Anna Polakowska, Anna Kausa-Wójcik 

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

IA –  Iwona Tolak

IB – Izabela Radziszewska

IC – Olga Romanowska

ID - Magdalena Kaszlikowska

IIA - Aleksandra Sztal

IIB - Małgorzata Mazurek

IIC - Marlena Ostrowska

IIIA –  Elżbieta Brzezińska 

IIIB – Halina Olesiejuk 

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

IVA – Urszula Róg

IVB - Judyta Szadkowska

IVC - Karolina Bielas-Piguła

VA - Małgorzata Składanek

VB – Katarzyna Godziebiewska

VC – Bożena Szpunar-Zdrojek

VIA – Monika Głuchowska

VIB – Małgorzata Składanek

VIIA – Ewelina Barszcz

VIIB –  Beata Bartczak

VIIIA – Beata Świderska

VIIIB – Michał Jeżewski

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Teresa Dąbrowska

Dariusz Dobrzyński

Maria Krawczyk

Jagoda Nowacka

Anna Nurzyńska

Danuta Okszos

Anna Pisowocka

Barbara Stachowska

Radosław Świderski

Ewa Żbikowska

Beata Żebrowska-Maciołek

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

Izabela Musiał
 

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Składanek

Katarzyna Godziebiewska

Sylwia Murawska-Oleksińska

Judyta Szadkowska


HISTORIA

Przemysław Niechcielski

Dariusz Dobrzyński

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przemysław Niechcielski

 

MATEMATYKA

Leszek Bączkiewicz

Monika Głuchowska

Karolina Bielas-Piguła

Beata Świderska

 

PRZYRODA

Beata Bartczak


BIOLOGIA

Beata Bartczak


CHEMIA

Urszula Róg
 

FIZYKA

Urszula Róg
 

GEOGRAFIA

Beata Świderska
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Beata Bartczak


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Hanna Kościołek

Izabela Radziszewska
 

INFORMATYKA

Joanna Nowakowska

Agnieszka Jakubowska
 

MUZYKA

Radosław Świderski

 

PLASTYKA

Anna Kossakowska

Przemysław Runo


TECHNIKA

Anna Kossakowska
 

JĘZYK ANGIELSKI

Piotr Dobosz

Izabela Reszczyńska

Małgorzata Mazurek 

Małgorzata Staszak

Jarimm Jazziel Tomas Garcia

Weronika Chajęcka

Beata Cios


JĘZYK FRANCUSKI

Weronika Chajęcka

 

JĘZYK NIEMIECKI

Agata Kaczyńska
 

RELIGIA

s. Marta Pyryt

ks. Jan Staruchowicz
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Klepacz


DORADZTWO ZAWODOWE

Karolina Jurys
 

ETYKA

Agnieszka Majewska

Aleksandra Sztal

Małgorzata Składanek


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Szpunar-Zdrojek

Michał Jeżewski

Piotr Strefner
 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Kamila Jakubowska

Ewelina Barszcz

Ewelina Brzezińska

Iwona Miechowiecka

Małgorzata Falkiewicz

Iwona Sklepińska

Agnieszka Majewska

Angelika Herman-Sitnik

Barbara Ziółkowska

Małgorzata Węgrzyn

Agnieszka Jęczarek