WYKAZ NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

W WARSZAWIE

ROK SZKOLNY: 2021/2022
 

WYCHOWAWCY KLAS 0 – III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

0A – Elźbieta Brzezińska/Barbara Stachowska

0B – Halina Skrzecz/Anna Twardowska

IA –  Barbara Borgosz - Michniuk

IB – Halina Olesiejuk

IIA –  Izabela Radziszewska

IIB – Magdalena Brzezińska

IIC – Iwona Tolak

IIIA – Aleksandra Sztal

IIIB – Anna Pisowocka

IIIC – Monika Żeleźnicka

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII


IVA – Monika Głuchowska

IVB – Małgorzata Składanek

VA – Piotr Strefner

VB –  Beata Bartczak

VIA – Beata Świderska

VIB – Michał Jeżewski

VIIA – Aleksandra Lis

VIIB – Karolina Bielas - Piguła

VIIC – Judyta Szadkowska

VIIIA – Katarzyna Godziebiewska

VIIIB – Agnieszka Jakubowska

VIIIC – Małgorzata Pietrzak

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Katarzyna Brzezińska

Katarzyna Krakowiak

Beata Żebrowska – Maciołek

Danuta Okszos

Anna Nurzyńska
 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

Izabela Musiał
 

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Pietrzak

Małgorzata Składanek

Katarzyna Godziebiewska

Sylwia Murawska – Oleksińska

Judyta Szadkowska


HISTORIA

Przemysław Niechcielski

Dariusz Dobrzyński
 

MATEMATYKA

Leszek Bączkiewicz

Monika Głuchowska

Joanna Nowakowska

Karolina Bielas – Piguła

Beata Świderska

Agnieszka Jakubowska
 

PRZYRODA

Beata Bartczak


BIOLOGIA

Beata Bartczak


CHEMIA

Michał Dębski
 

FIZYKA

Urszula Róg
 

GEOGRAFIA

Beata Świderska
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Beata Bartczak


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Hanna Kościołek
 

INFORMATYKA

Agnieszka Jakubowska
 

MUZYKA

Małgorzata Pietrzak
 

PLASTYKA

Anna Kossakowska

Przemysław Runo


TECHNIKA

Anna Kossakowska
 

JĘZYK ANGIELSKI

Piotr Dobosz

Ewa Cichecka

Katarzyna Falkowska

Aleksandra Lis
 

JĘZYK NIEMIECKI

Teresa Dąbrowska

Agata Kaczyńska
 

RELIGIA

s. Sancja

ks. Jan
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Klepacz


DORADZTWO ZAWODOWE

Karolina Jurys
 

ETYKA

Katarzyna Godziebiewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Szpunar – Zdrojek

Michał Jeżewski

Piotr Strefner
 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Kamila Jakubowska

Kamila Ciepichał

Ewelina Barszcz

Monika Jakubiak

Ewelina Brzezińska

Iwona Miechowska

Małgorzata Falkiewicz

Iwona Sklepińska

Agnieszka Majewska