III Międzynarodowa edycja  VII Ogólnopolskiej akcji

  pt. ,,Przerwa na czytanie –

bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej 20 października 2022 r. akcja realizowana w ramach

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji była :

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • integracja środowiska szkolnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

         W akcji wzięli udział uczniowie szkoły. Każdy z uczestników wybrał z biblioteki szkolnej lub przyniósł z domu swoją książkę. Najmłodszym uczniom z zerówki i z pierwszych klas (nie umiejącym jeszcze samodzielnie czytać) głośno czytały uczennice z Koła Bibliotecznego wiersze Jana Brzechwy. W czytaniu wzięła  udział klasa ukraińska, czytając wiersze w ojczystym języku. Czytano więc,  na korytarzu, w klasach czytano przede wszystkim w bibliotece.

Uczennice ósmej klasy wykonywały zakładki do książek w kształcie motyli, zachęcając do czytania.

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji czytania na przerwie. Mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas czytających więcej.

                                                                               Nauczyciel bibliotekarz