Nasza szkoła zawsze włącza się w uroczystości i akcje o charakterze ogólnospołecznym. Taką akcją jest  Narodowe Czytanie zapoczątkowane w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ideą uroczystości jest obecność literatury narodowej nie tylko w kanonie lektur szkolnych, lecz i szeroko rozumianym życiu społecznym. Kolejne edycje powszechnego czytania promowały utwory związane z rocznicami ich autorów lub wydarzeniami społeczno-historycznymi. 

    W roku ubiegłym w naszej szkole uczniowie zaprezentowali fragment znanej książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Natomiast piątego  września, czyli tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czytali ballady Adama Mickiewicza. Wybór „Ballad i romansów” autorstwa naszego wieszcza był podyktowany rocznicą ich wydania w 1822 roku.  Rok ten jest też umownym początkiem rozpoczęcia romantyzmu w Polsce, mimo ograniczeń rozwoju polskiej literatury i sztuki w czasach zaborów. 

    Uczniowie klas ósmych przeczytali uczniom klas IV – VIII dwie ballady: „Romantyczność” i „Świteziankę”. Nauczyciele zaś zaprezentowali mroczą balladę „Lilije”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i zaangażowali się w odpowiedzi na pytania do zdarzeń z utworów.

    Do akcji dołączyli uczniowie klas III, którzy wysłuchali ballady pt. „Pani Twardowska”.

    Niewątpliwie akcja Narodowe Czytanie, to cenna inicjatywa, która propaguje ideę czytelnictwa i znajomość klasyki literatury polskiej. A nasza społeczność szkolna chętnie uczestniczy w wydarzeniu.

                                                         Nauczyciele i Uczniowie