WYKAZ NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

W WARSZAWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

0A – Elźbieta Brzezińska, Justyna Szczogryn-Majewska

0B – Anna Polakowska, Anna Kausa-Wójcik 

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

IA –  Aleksandra Sztal

IB – Małgorzata Mazurek

IC – Małgorzata Ostrowska

IIA –  Barbara Borgosz-Michniuk 

IIB – Halina Olesiejuk 

IIIA – Izabela Radziszewska

IIIB – Magdalena Brzezińska

IIIC – Iwona Tolak 

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

IVA – Iwona Sklepińska

IVB – Katarzyna Godziebiewska

IVC – Bożena Szpunar-Zdrojek

VA – Monika Głuchowska

VB – Małgorzata Składanek

VIA – Piotr Strefner

VIB –  Beata Bartczak

VIIA – Beata Świderska

VIIB – Michał Jeżewski

VIIIA – Michał Dębski

VIIIB – Karolina Bielas-Piguła

VIIIC – Judyta Szadkowska

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Katarzyna Brzezińska

Teresa Dąbrowska

Maria Krawczyk

Danuta Okszos

Jagoda Nowacka

Anna Nurzyńska

Anna Pisowocka

Radosław Świderski

Beata Żebrowska-Maciołek

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

Izabela Musiał
 

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Składanek

Katarzyna Godziebiewska

Sylwia Murawska-Oleksińska

Judyta Szadkowska


HISTORIA

Przemysław Niechcielski

Dariusz Dobrzyński

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przemysław Niechcielski

Dariusz Dobrzyński

 

MATEMATYKA

Leszek Bączkiewicz

Monika Głuchowska

Joanna Nowakowska

Karolina Bielas-Piguła

Beata Świderska

 

PRZYRODA

Beata Bartczak


BIOLOGIA

Beata Bartczak


CHEMIA

Michał Dębski
 

FIZYKA

Urszula Róg
 

GEOGRAFIA

Beata Świderska

Dębski Michał
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Beata Bartczak


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Hanna Kościołek

Izabela Radziszewska
 

INFORMATYKA

Joanna Nowakowska

Anna Nurzyńska
 

MUZYKA

Radosław Świderski

 

PLASTYKA

Anna Kossakowska

Przemysław Runo


TECHNIKA

Anna Kossakowska
 

JĘZYK ANGIELSKI

Piotr Dobosz

Sylwia Jezierska

Kamila Juszkiewicz

Izabela Reszyńska

Agnieszka Sarosiek

Małgorzata Mazurek 


JĘZYK FRANCUSKI

Izabela Wesołowska

 

JĘZYK NIEMIECKI

Agata Kaczyńska
 

RELIGIA

s. Marta Pyryt

Agnieszka Skorupa

ks. Jan Staruchowicz
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Klepacz


DORADZTWO ZAWODOWE

Karolina Jurys
 

ETYKA

Magdalena Brzezińska

Agnieszka Majewska

Aleksandra Sztal

Małgorzata Składanek


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Szpunar-Zdrojek

Michał Jeżewski

Piotr Strefner
 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Kamila Jakubowska

Kamila Ciepichał

Ewelina Barszcz

Ewelina Brzezińska

Iwona Miechowiecka

Małgorzata Falkiewicz

Iwona Sklepińska

Agnieszka Majewska

Angelika Herman-Sitnik

Barbara Ziółkowska