WYKAZ NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

W WARSZAWIE

ROK SZKOLNY: 2020/2021
 

WYCHOWAWCY KLAS 0 – III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

0A – Elźbieta Brzezińska/Barbara Stachowska

0B – Halina Skrzecz/Anna Twardowska

IA –  Izabela Radziszewska

IB – Magdalena Brzezińska

IC – Iwona Tolak

IIA – Aleksandra Sztal

IIB – Mariola Kaniecka

IIC – Monika Żeleźnicka

IIIA – Maria Krawczyk

IIIB – Halina Olesiejuk

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII


IVA – Przemysław Niechcielski

IVB – Beata Bartczak

VA – Beata Świderska

VB –  Michał Jeżewski

VIA – Aleksandra Lis

VIB – Karolina Bielas - Piguła

VIC – Judyta Szadkowska

VIIA – Katarzyna Godziebiewska

VIIB – Agnieszka Jakubowska

VIIC – Małgorzata Pietrzak

VIID – Małgorzata Składanek

VIIIA – Piotr Strefner

VIIIB – Bożena Szpunar – Zdrojek

VIIIC – Monika Głuchowska

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Katarzyna Brzezińska

Katarzyna Krakowiak

Beata Żebrowska – Maciołek

Danuta Okszos

Anna Nurzyńska
 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:


 

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Pietrzak

Małgorzata Składanek

Katarzyna Godziebiewska

Judyta Szadkowska

Sylwia Murawska – Oleksińska

 

HISTORIA

Przemysław Niechcielski

Dariusz Dobrzyński
 

MATEMATYKA

Leszek Bączkiewicz

Monika Głuchowska

Joanna Nowakowska

Karolina Bielas – Piguła

Beata Świderska

Agnieszka Jakubowska
 

PRZYRODA

Bartczak Beata


BIOLOGIA

Bartczak Beata


CHEMIA

Michał Dębski
 

FIZYKA

Ewa Kulczycka
 

GEOGRAFIA

Beata Świderska
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Kurpiarz – Ładzińska

Beata Bartczak


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Hanna Kościołek
 

INFORMATYKA

Agnieszka Jakubowska
 

MUZYKA

Małgorzata Pietrzak
 

PLASTYKA

Anna Kossakowska

Przemysław Runo


TECHNIKA

Anna Kossakowska
 

JĘZYK ANGIELSKI

Piotr Dobosz

Ewa Cichecka

Katarzyna Falkowska

Aleksandra Lis
 

JĘZYK NIEMIECKI

Teresa Dąbrowska
 

RELIGIA

s. Rafaela Czarnecka

Renata Morawska
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Klepacz


DORADZTWO ZAWODOWE

Karolina Jurys
 

ETYKA

Katarzyna Godziebiewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Szpunar – Zdrojek

Michał Jeżewski

Piotr Strefner
 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Kamila Jakubowska

Kamila Ciepichał

Ewelina Barszcz

Magdalena Kurpiarz – Ładzińska

Monika Jakubiak