22 grudzień 2018

Zapraszam chętnych uczniów z klas szóstych i siódmych do udziału w konkursie. Zgłoszenia do dnia 18 stycznia 2019 r. (piątek) do p. Karoliny Jurys- pedagoga szkolnego.

3 styczeń 2019

Zapraszamy uczniów do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Od 27 lat Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” gości w polskich szkołach. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. Udział w konkursie to prestiż i wysoka ranga wypracowana przez międzynarodowy zespół  matematyków.
Konkurs odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 roku o godzinie  9.00. Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika. Udział w konkursie jest dobrowolny. Wpłaty do 18.01.2019 r. w klasach II-III zbierają wychowawcy, w klasach IV-VII nauczyciele matematyki.
Wychowawców II-III i nauczycieli matematyki proszę o zebranie  oświadczeń od rodziców.

Szkolny koordynator konkursu
Leszek Bączkiewicz

Uczniów klas III i IV-VII zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX". Zgłoszenia i wpisowe (9 zł) przyjmują nauczyciele języka angielskiego w terminie do 14 stycznia 2019r. Konkurs odbędzie się 5 marca 2019r. o godzinie 8.00.
Zagadnienia do opracowania:
Klasy III-IV – zwroty grzecznościowe
     - lektura "The Tin Soldier"
Klasy V-VI- zwroty grzecznościowe
    - lektura "Peter Pan"
Klasy VII – zwroty grzecznościowe
    - lektura "Kidnapped"
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Milena Radziszewska

 

3 styczeń 2019

Konkursy:  „Multimedialna Matematyka”,  „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”
oraz „Multimedialny Język Angielski”.
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie.
Konkursom patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.