Z życia szkoły

Dzień eksperymentowania i nowych doświadczeń klasy 2a
Dzień eksperymentowania i nowych doświadczeń klasy 2a

Mieszkać w Warszawie i nie być w Centrum Nauki Kopernik?
Czy faktycznie nie ma tam gablot i można wszystko dotknąć?
Czy każdy zainspiruje się do własnych obserwacji i samodzielnego doświadczania?

Żeby to sprawdzić, udaliśmy się 2 października z wizytą do Centrum Nauki Kopernik. Pierwsze kroki skierowaliśmy na I piętro wprost do Strefy Eksperymentowania. To ogromna otwarta przestrzeń, poświęcona człowiekowi i przyrodzie. Każdy z nas mógł swobodnie przejść przez wszystkie galerie i samodzielne przeprowadzić doświadczenia na interaktywnych wystawach. Wielokrotnie sami poddaliśmy się zaskakującym eksperymentom. Sprawdziliśmy, jak zmysły i umiejętności pozwalają odbierać, interpretować i opisywać świat. Przetestowaliśmy możliwości własnego ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów, podatność na iluzje.

Wrześniowe wieści z IIIa
Wrześniowe wieści z IIIa

Wrzesień dla uczniów klasy IIIa rozpoczął się od bardzo intensywnej pracy. I nie chodzi tu wyłącznie o pracę na lekcjach.

Zaczęło się od wyborów do Samorządu Klasowego. Kandydatów było kilku, ale ostatecznie dzieci zdecydowały, że ich reprezentantami zostaną: Staś, Ala i Pola. Wybrani uczniowie bardzo poważnie potraktowali swoje nowe funkcje i postanowili wsłuchać się w głosy swoich „wyborców”. Przez cały miesiąc zbierali postulaty kolegów i koleżanek dotyczące organizacji życia klasowego i szkolnego. Czy uda się zrealizować wnioski i prośby dzieci? Zobaczymy w najbliższym czasie.

W poniedziałek 10 września klasa IIIa uczestniczyła w wycieczce do Senatu RP. Wcześniej na zajęciach lekcyjnych uczniowie poznawali zasady funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych, przypominali sobie, czym jest konstytucja, uczyli się, jak wygląda podział władzy w Polsce. To wszystko przydało się podczas zwiedzania gmachu polskiego parlamentu.

Uroczystości patriotyczne z udziałem pocztu sztandarowego
Uroczystości patriotyczne z udziałem pocztu sztandarowego

17. września w rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystościach przy Pomniku Poległym i Pomordowanym Na Wschodzie. Od kilkunastu lat takie uroczystości odbywają się specjalnie dla uczniów, a organizatorem jest warszawska „ Solidarność” Oświatowa. Mogliśmy wysłuchać kilku słów historii o tych bolesnych  dla nas wydarzeniach oraz uczcić pamięć ofiar tamtych pamiętnych wydarzeń.

21. września uczestniczyliśmy wspólnie z klasą VI c  w  uroczystości na cmentarzu tarchomińskim związanej  z obchodami 74. rocznicy Powstania Warszawskiego i upamiętnienia poległych Żołnierzy AK „Obroża”.  Co roku wspominamy tych młodych żołnierzy, którzy walczyli w czasie II wojny św. na naszym terenie  i tu oddali swe życie.