Z życia szkoły

Podsumowanie I etapu projektu „A to Polska właśnie…” – Wielkopolska
Podsumowanie I etapu projektu „A to Polska właśnie…” – Wielkopolska

W bieżącym roku szkolnym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt wychowawczo-edukacyjny „A to Polska właśnie…”. Projekt ma na celu poznanie kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego oraz wielorakich wartości tkwiących w każdym regionie. Pierwszym, który poznawały dzieci była Wielkopolska czyli region, w którym rodziło się państwo polskie.

W ostatnim tygodniu września uczniowie i nauczyciele klas III zorganizowali spotkanie podsumowujące realizację I etapu projektu. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego śpiewania piosenki przewodniej „Jestem Polakiem”. Następnie wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do wirtualnej wędrówki po Wielkopolsce, z uwzględnieniem rysu historycznego opartego na legendach omawianych podczas zajęć. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o początkach państwa polskiego, o udziale Wielkopolan w walce o niepodległość Polski, a także tradycjach i kulturze wielkopolskiej.

Poznajemy dawną Warszawę – VD w Muzeum Miniatur
Poznajemy dawną Warszawę – VD w Muzeum Miniatur

Drugiego  października 2018 roku nasza klasa 5 D wybrała się na wycieczkę, której głównym celem był udział w zajęciach pt. "Utracone perły architektury, czyli Warszawa jakiej nie znacie”. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od spaceru Krakowskim Przedmieściem, gdzie po drodze zatrzymaliśmy się przy pomniku  Adama Mickiewicza. Nasza pani opowiedziała nam o naszym wieszczu narodowym. W trakcie spaceru cieszyliśmy się  urzekającymi widokami naszego miasta podczas pięknego, słonecznego dnia.

Dotarliśmy  do Muzeum Miniatur i tam ukazał nam inny świat. Przepiękne budowle starej Warszawy, które można było zobaczyć w postaci miniatur. Niestety nie wszystkie przetrwały do dziś, bo nasze ukochane miasto zostało zniszczone w czasie II wojny światowej, a z tych pięknych okazałych budowli, po wojnie, zostały tylko ruiny.

Wysyłamy kartki do Powstańców
Wysyłamy kartki do Powstańców

Uczniowie naszej szkoły z klas IV - VII, już po raz kolejny, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,Bohater ON”. Ideą przedsięwzięcia jest wysyłanie okolicznościowych kartek do uczestników Powstania Warszawskiego. Pierwsza taka akcja miała miejsce w 2014 r. Ma ona przypominać nam wszystkim o tych, którzy walczyli o wolną Warszawę.

W tym roku pisanie kartek do wybranych uczestników Powstania Warszawskiego miało szczególny charakter. Wpisało  się bowiem w kalendarz naszych szkolnych uroczystości związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.