Z życia szkoły

Co słychać w klasach drugich?
Co słychać w klasach drugich?

Luty i początek marca poświęcony był realizacji ostatniego już etapu projektu „Podróż do świata wartości”, a mianowicie „Współpraca, współdziałanie, pomoc”. Klasy drugie wiele zadań realizowały we współpracy, podejmując akcje pomocowe oraz uczestnicząc we wspólnych warsztatach i wycieczkach.

Dzieci z obu klas czynnie włączyły się w akcje charytatywne prowadzone w szkole. Klasa IIa przygotowała plakaty promujące i zachęcające do wspierania schroniska dla zwierząt w Józefowie oraz koordynowała zbiórkę darów. Klasa IIb natomiast zaangażowała się w akcję pomocy Polakom mieszkającym na Białorusi.

7 lutego obie klasy rozpoczęły cykl warsztatów organizowanych przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii poświęcony Warszawie i jej historii.

Wycieczka kl. VI B do Muzeum Narodowego
Wycieczka kl. VI B do Muzeum Narodowego

Dnia 13.02.2018 byliśmy na lekcji w Muzeum Narodowym.

Temat lekcji brzmiał „Królowie Polski.” Dowiedzieliśmy się podczas lekcji kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie.

Poznaliśmy również legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców ukazanych na obrazach znajdujących się w Muzeum.
Była to bardzo ciekawa lekcja.

Dzień Dinozaura
Dzień Dinozaura

26 marca w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy „Dzień Dinozaura”. Poznaliśmy różne nazwy dinozaurów i ich charakterystyczne cechy. Były też zabawy matematyczne i ruchowe. Postanowiliśmy stworzyć makietę „Świat dinozaurów”. Wszystkie dzieci wykonały drzewa do naszego prehistorycznego lasu. Tak nam się spodobało, że z plasteliny powstały różne zwierzątka: rybki, węże, pająki. Figurki dinozaurów zapewniły nam wspaniałą zabawę.