Z życia szkoły

Klasa 1a z wizytą w Zamku Królewskim
Klasa 1a z wizytą w Zamku Królewskim

9 lutego 2018 roku uczniowie klasy 1a wybrali się do Zamku Królewskiego  na lekcję muzealną pt. „Legendy Warszawy – Syrenka ”.

Była to już ich druga wizyta w tym miejscu, więc dzieci doskonale wiedziały, że w muzeum nie należy hałasować, dotykać eksponatów oraz przekraczać czerwonej linii aby nie uruchomić alarmu.

Wycieczka rozpoczęła się wizytą w sali zwanej „łożnicą” gdzie na zabytkowej posadzce pałacowej wszyscy rozłożyli miękkie, wygodne poduchy i zasiedli do wysłuchania pięknej i romantycznej legendy „O szlachetnym Gryfie i pięknej Syrenie”.
Dzieci dowiedziały się, że każda legenda zawiera w sobie „ziarno” prawdy.

Co słychać w klasach drugich?
Co słychać w klasach drugich?

Luty i początek marca poświęcony był realizacji ostatniego już etapu projektu „Podróż do świata wartości”, a mianowicie „Współpraca, współdziałanie, pomoc”. Klasy drugie wiele zadań realizowały we współpracy, podejmując akcje pomocowe oraz uczestnicząc we wspólnych warsztatach i wycieczkach.

Dzieci z obu klas czynnie włączyły się w akcje charytatywne prowadzone w szkole. Klasa IIa przygotowała plakaty promujące i zachęcające do wspierania schroniska dla zwierząt w Józefowie oraz koordynowała zbiórkę darów. Klasa IIb natomiast zaangażowała się w akcję pomocy Polakom mieszkającym na Białorusi.

7 lutego obie klasy rozpoczęły cykl warsztatów organizowanych przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii poświęcony Warszawie i jej historii.

Wycieczka kl. VI B do Muzeum Narodowego
Wycieczka kl. VI B do Muzeum Narodowego

Dnia 13.02.2018 byliśmy na lekcji w Muzeum Narodowym.

Temat lekcji brzmiał „Królowie Polski.” Dowiedzieliśmy się podczas lekcji kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie.

Poznaliśmy również legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców ukazanych na obrazach znajdujących się w Muzeum.
Była to bardzo ciekawa lekcja.