Z życia szkoły

Akacja Sprzątanie Świata w naszej szkole
Akacja Sprzątanie Świata w naszej szkole

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja trwająca od 21września  do 23 września odbywała się pod hasłem ,,Segregacja odpadów”. W tym roku obchodzimy 25-lecie tej akcji. Jej przesłanie to poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego wpływu na środowisko.

W naszej szkole piątkowe wyjście w teren i zbieranie śmieci, poprzedzone było pogadankami na temat ograniczania powstawania odpadów, selektywnej zbiórki i recyklingu. Cała szkoła uczestniczyła we  wspólnej lekcji poszanowania środowiska, której  celem jest promowanie  nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Sprawozdanie z wycieczki klasy VII B w Muzeum Warszawy
Sprawozdanie z wycieczki klasy VII B w Muzeum Warszawy

Dnia 13.09.2018 roku wybraliśmy się na Rynek Starego Miasta do Muzeum Warszawy.

Przewodnikiem po Muzeum Warszawy i po uliczkach Starego Miasta była nasza nauczycielka języka angielskiego – pani Teresa D.

W Muzeum zobaczyliśmy film poświęcony średniowiecznej Warszawie i zmianom w wizerunku Syrenki.

Z zainteresowaniem obejrzeliśmy lapidarium, wystawę malarstwa XIX wieku ,wyposażenie średniowiecznej apteki i modę XIX wieku.

Dowiedzieliśmy się, że Muzeum zbiera, bada i  udostępnia rzeczy  warszawskie. Wystawa główna wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiedzieć o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej Warszawy.

Dowiedzieliśmy się, kim byli mieszkańcy Warszawy i jak żyli. Zobaczyliśmy,  gdzie było centrum Warszawy i w którym miejscu były granice Warszawy.

Narodowe czytanie
Narodowe czytanie
Kolejny raz w naszej szkole, z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza, przystąpiliśmy do akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku, który dla Polski jest rokiem świętowania 100 lecia  odzyskania niepodległości, zdecydowaliśmy się na czytanie Antologii Niepodległościowej, przygotowanej z myślą o roku jubileuszowym. Wybraliśmy z niej takie utwory, które w sposób przekrojowy opowiadają o historii Polski na przestrzeni dziejów.
Niektóre wiersze uczniowie czytali, inne pięknie recytowali.  Pojawiły się więc takie utwory jak: „Kto mi dał skrzydła, kto mię oddział w pióry” Jana  Kochanowskiego, „Święta miłości kochanej ojczyzny” Ignacego Krasickiego, „Do matki Polki” Adama Mickiewicza, „W Warszawie” Czesława Miłosza. Do interpretowania poezji zaproszeni zostali także nauczyciele i rodzice. Pan Piotr zaprezentował wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Mazowsze”. Reprezentanci Rady Rodziców przeczytali zaś fragment „Pana Tadeusza” – koncert Jankiela.