Z życia szkoły

VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Dnia 28 września 2018 roku po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas IV i V na lekcji matematyki przystąpili do egzaminu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia.

Po korytarzu szkolnym chodziły uczniowskie patrole egzaminacyjne, które przepytywały uczniów z klas starszych oraz pracowników szkoły i rodziców.

Bardzo dziękujemy wszystkim odważnym i gratulujemy tym, którzy zdobyli Certyfikat i odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Zachęcamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.

74. rocznica Powstania Warszawskiego
74. rocznica Powstania Warszawskiego

21 września klasa 6c uczestniczyła w  uroczystości na cmentarzu tarchomińskim związanej  z obchodami 74. rocznicy Powstania Warszawskiego i upamiętnienia poległych Żołnierzy AK „Obroża”. W kwaterze żołnierzy AK zostały złożone wieńce i zapalone znicze. Jako delegacja naszej szkoły odebraliśmy z rąk Kombatantów symboliczny Akt Pamięci.

3 października odbył się w szkole apel, podczas którego pan od historii opowiedział nam o dzielnych młodych ludziach walczących podczas Powstania Warszawskiego. Odczytany został Akt Pamięci, który skierowali do nas kombatanci oraz historia żołnierzy AK „Obroża”. Prosili, aby pamięć o ich ofierze nigdy nie została zapomniana.

Podsumowanie I etapu projektu „A to Polska właśnie…” – Wielkopolska
Podsumowanie I etapu projektu „A to Polska właśnie…” – Wielkopolska

W bieżącym roku szkolnym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt wychowawczo-edukacyjny „A to Polska właśnie…”. Projekt ma na celu poznanie kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego oraz wielorakich wartości tkwiących w każdym regionie. Pierwszym, który poznawały dzieci była Wielkopolska czyli region, w którym rodziło się państwo polskie.

W ostatnim tygodniu września uczniowie i nauczyciele klas III zorganizowali spotkanie podsumowujące realizację I etapu projektu. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego śpiewania piosenki przewodniej „Jestem Polakiem”. Następnie wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do wirtualnej wędrówki po Wielkopolsce, z uwzględnieniem rysu historycznego opartego na legendach omawianych podczas zajęć. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o początkach państwa polskiego, o udziale Wielkopolan w walce o niepodległość Polski, a także tradycjach i kulturze wielkopolskiej.