Z życia szkoły

Grudzień w klasie IIIa
Grudzień w klasie IIIa
3 styczeń 2019

Grudzień upłynął nam pod znakiem realizacji różnych projektów edukacyjnych.
Najważniejsze były  przygotowania do podsumowania projektu „A to Polska właśnie…”. Tym razem wspólnie z klasą 3b opracowywaliśmy region śląski. Czytaliśmy legendy, wyszukiwaliśmy ciekawostki oraz tradycje i zwyczaje pochodzące ze Śląska. Razem z 3b przygotowaliśmy inscenizację jasełek po śląsku oraz tańce pochodzące z tego regionu. Jak zwykle dobrze przy tym bawiliśmy się i wszyscy chętnie podejmowaliśmy różne zadania.
Kolejne działania związane były z zadaniami projektu klasowego „Klimatyczna klasa”. W grudniu omówiliśmy dwa tematy z tego zakresu. Pierwszy z nich „Co porosty mówią o jakości powietrza?” realizowaliśmy w klasie, a potem w okolicy szkoły i w lesie. Na początek dowiedzieliśmy się, co to są porosty, gdzie i dlaczego występują w przyrodzie oraz jaki ich rodzaj jest najczęściej spotykany. Oglądaliśmy film i prezentację multimedialną na ten temat oraz wykonywaliśmy doświadczenia. Następnie uzbrojeni w lupy, skalę porostową i karty pracy, sprawdzaliśmy  obecność porostów w okolicy. Na tej podstawie ocenialiśmy poziom zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu szkoły.
Drugi temat „Czy samochody ogrzewają miasta?” oparty był głównie na doświadczeniach. Analizowaliśmy, jaki wpływ na temperaturę w mieście ma ruch samochodowy. Doświadczaliśmy wzrostu temperatury i obserwowaliśmy proces powstawania smogu. Na koniec zastanawialiśmy się, dlaczego w centrach miast panuje wyższa temperatura niż na przedmieściach oraz jaki związek mają z tym samochody poruszające się po ulicach.
Tradycyjnie też uczestniczyliśmy w warsztatach edukacji varsavianistycznej czyli zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. Tym razem historia Warszawy osnuta była wokół „Legendy o złotej kaczce”.  Natomiast w przedświątecznym tygodniu byliśmy na koncercie w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. To też już nasza tradycja – w „Porankach Muzycznych” bierzemy udział co miesiąc. Tym razem wysłuchaliśmy koncertu kolęd pod tytułem „Cicha noc”. Tytułową kolędę zaśpiewaliśmy wspólnie z innymi dziećmi uczestniczącymi w tym wydarzeniu. Zrobiliśmy furorę śpiewając „Cichą noc” po śląsku. Dobrze, że uczyliśmy się jej przygotowując prezentację Śląska…

Uczniowie klasy 3a z wychowawcą