Z życia szkoły

Jasełka po śląsku
Jasełka po śląsku
3 styczeń 2019

W tym roku jasełka dla klas I – III były dość nietypowe. A to za sprawą dwóch uroczystości, które zbiegły się w tym samym czasie.  Pierwsza z nich to podsumowanie kolejnego etapu realizacji projektu edukacyjnego „A to Polska właśnie…”. Druga – to tradycyjne spotkanie świąteczne i jasełka.
Na przełomie listopada i grudnia uczniowie edukacji początkowej poznawali Śląsk z jego różnorodną kulturą i tradycją. Klasy na poszczególnych poziomach czytały wybrane legendy, do których wykonywały prace plastyczne w postaci plakatów. Ponadto miały za zadanie przygotować wylosowaną kolędę, ale w dość nietypowy sposób, bo… po śląsku. To i inne małe projekty realizowane były we wszystkich klasach I – III. Zaś za podsumowanie tego etapu odpowiedzialni byli uczniowie klas trzecich. Podczas spotkania podsumowującego przedstawiony został Śląsk w pigułce w formie prezentacji multimedialnej, a także oryginalny strój górnika i tradycyjne stroje śląskie m.in. opolski, bytowski i strój górali śląskich. Dzieci z klas trzecich w strojach regionu śląskiego zatańczyły dwa tradycyjne śląskie tańce – trojak i grozik.
Drugą część uroczystości, a właściwie jej przedłużenie stanowiła inscenizacja jasełek. Rzecz działa się na Śląsku, gdzie w grocie węgielnej zebrała się Święta Rodzina z aniołami i pasterzami. Oprócz postaci związanych z tradycyjnymi jasełkami wystąpili również Ślązacy – górnik Karlik i jego żona Anna, którzy przybliżali dzieciom tradycje śląskie związane z wigilią Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie z poszczególnych klas przepięknie wykonali kolędy, śpiewając je w gwarze śląskiej. Na koniec były życzenia od Pani Dyrektor, która w ciepłych słowach wyraziła to, co w okresie bożonarodzeniowym najważniejsze. Zaś uczniowie klas trzecich złożyli życzenia po śląsku:

Radojści mocka  na te Świynte Gody.
Co by Wom Dzieciontko pod stromek prziniysło
Mjyojści, Zdrowio, Nadzieje a Wiary.
Co by na Nowy Rok  bes'kożdy dziyń stykło!

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne spotkanie opłatkowe dla całej edukacji wczesnoszkolnej. W miłej atmosferze dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia, a na koniec mieliśmy okazję do skosztowania tradycyjnych śląskich potraw wigilijnych.

W imieniu uczniów klas trzecich,
Mariola Cabaj
Renata Głudkowska