Z życia szkoły

Akacja Sprzątanie Świata w naszej szkole
Akacja Sprzątanie Świata w naszej szkole
22 wrzesień 2018

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja trwająca od 21września  do 23 września odbywała się pod hasłem ,,Segregacja odpadów”. W tym roku obchodzimy 25-lecie tej akcji. Jej przesłanie to poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego wpływu na środowisko.

W naszej szkole piątkowe wyjście w teren i zbieranie śmieci, poprzedzone było pogadankami na temat ograniczania powstawania odpadów, selektywnej zbiórki i recyklingu. Cała szkoła uczestniczyła we  wspólnej lekcji poszanowania środowiska, której  celem jest promowanie  nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Każda z klas, po zaopatrzeniu się w worki i rękawice, sprzątała wyznaczony teren. Wprawdzie śmieci nie było dużo, ale niestety nadal ludzie bezmyślnie wyrzucają różne  opakowania na chodnik przy ulicy lub podczas spaceru w lesie.

Uczniowie naszej szkoły, ci młodsi i starsi, mają świadomość, że śmiecenie ma negatywny wpływ na nasze środowisko, a wszystkim nam zależy na jego ochronie.

Ewa Majnert
koordynatorka akcji