Z życia szkoły

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla klas I-III
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla klas I-III
16 maj 2018

26 kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta przypadającego 2 maja. Akademię dla edukacji wczesnoszkolnej  przygotowała wychowawczyni klasy III d ze swoimi uczniami. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego przy Sztandarze. Potem pani wicedyrektor Hanna Kościołek zaprosiła wszystkich zebranych do obejrzenia występu. Następnie uczeń klasy 3d Czarek przedstawił wszystkim uczniom i nauczycielom rys historyczny wydarzeń z tamtych lat i okoliczności uchwalenia konstytucji 3 maja. Wspomniał o potrzebie przeprowadzenia reform w Polsce. Przypomniał sylwetki patriotów rozumiejących potrzebę reform. Byli to: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni. Ci ludzie obradowali w Sejmie Czteroletnim i uchwalili zmiany w prawie polskim. Zmienili dawne, niesprawiedliwe prawa prowadzące do zguby i wprowadzili takie, które umożliwiają rozwój kraju. W przygotowaniu rządowej ustawy wspierał ich król Stanisław Poniatowski. Czarek samodzielnie przygotował i przedstawił prezentację poświęconą najwybitniejszym postaciom w historii Polski zaangażowanym w walkę o odzyskanie niepodległości na przestrzeni 123 lat trwania zaborów. Wspólnie z nim czytał też Julian B.

Wychowawczyni opracowała scenariusz dotyczący Państwa ich marzeń. W części artystycznej uczniowie klasy III d przedstawili wydarzenia trzeciomajowe recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne. Swoje talenty muzyczne zaprezentowali śpiewając i wypowiadając trudne słowa pieśni: "Witaj majowa jutrzenko", "Jak długo w sercach naszych" oraz "Polonez Trzeciego Maja".  Mali artyści zostali nagrodzeni wdzięcznymi brawami. Naprawdę im się to należało, bo ten rodzaj występu dla edukacji wczesnoszkolnej jest nieco trudniejszą formą. Akademia miała charakter patriotyczny. Na zakończenie akademii pani wicedyrektor wręczyła zwycięzcom poszczególnych klas Dyplomy patriotyczne za wykonane w zespołach plakaty ukazujące "Państwo naszych marzeń”.  Wcześniej w klasach uczniowie obradowali nad prawami konstytucji. Wszystkie prace były niezwykle interesujące oraz  pouczające i zdobią górny korytarz.  Natomiast wychowawczyni klasy III d wykonała tablicę patriotyczną o Konstytucji 3 - Maja.

Opracowała wychowawczyni klasy III d: Halina Olesiejuk