Program eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zalety programu eTwinning:

 • dostępność i bezpłatność,
 • możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych,
 • temat i czas ustalają nauczyciele zgodnie z własnymi potrzebami,
 • możliwość realizacji podstaw programowych, praca metodą projektu,
 • korzystanie z technologii ITC w codziennej pracy, zwiększanie umiejętności uczniów i nauczycieli,
 • wzrost motywacji do nauki, wzbudzanie entuzjazmu uczniów i nauczycieli,
 • możliwość pracy z uczniem zdolnym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wzrost kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • korzystanie z bezpiecznego Internetu – narzędzia internetowe do realizacji projektów są dostępne tylko dla uczniów i nauczycieli e-Twinningowych,
 • brak skomplikowanych procedur aplikacyjnych i terminów składania wniosków,
 • elastyczność – można podczas realizacji projektu dokonać modyfikacji i uzupełnień,
 • e-Twinning jest formą doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na środowisko lokalne.
   

All about us!

W roku szkolnym 2018/2019 klasy siódme biorą udział w projekcie All about us. studenci krajów biorących w nim udział zostaną poproszeni o podjęcie różnych działań, takich jak przedstawienie się, omówienie zwyczajów ich krajów, jedzenia, folkloru. Przed Wielkanocą wyślemy również karty do szkół partnerskich, w których uczniowie opiszą co robią podczas przerwy świątecznej i opowiedzą o zwyczajach dotyczących tego święta.

Milena Radziszewska