Wiem Co Jem

Nasza szkoła jak każdego roku uczestniczy w Kampanii Wiem Co Jem. W listopadzie w ramach powyższej kampanii organizujemy Dzień Zdrowego Jedzenia i nie tylko… Promujemy zdrowe odżywianie nie tylko na lekcjach przyrody, ale też na innych przedmiotach. Poniżej znajduje się harmonogram naszego programu:

Dzień Dobrego Jedzenia  w Szkole Podstawowej nr 110
Hasło przewodnie: „Drugie śniadanie do szkoły”
Realizacja: listopad 2017 r. (kl. IV - VI) 

Cele: promowanie zdrowego odżywiania, nauka dobrych nawyków żywieniowych, savoir-vivre przy stole.

Realizacja programu                                                                                                                                          

l.p.

Zadanie

Odpowiedzialni

Data realizacji

Uwagi

1.       

Plakaty dotyczące wartościowego śniadania - jego ważnej roli..

E Majnert

nauczyciel plastyki

Do 17 listopada

 

2.       

Pogadanki dotyczące  śniadania  i prawidłowego odżywiania się.

Wychowawcy, pielęgniarka

Na godz. wych-do 22 listopada

 

3.       

Prezentacje multimedialne promujące  śniadanie i podające ciekawe przepisy.

Nauczyciele informatyki  i przyrody (E.Majnert)

Do końca listopada

 

4.       

Fraszka lub inny utwór literacki traktujący o zdrowym, wartościowym śniadaniu.

poloniści

Do końca listopada

 

5.       

Poczęstunek zorganizowany przez wychowawców, rodziców
i dzieci klas IV-VI

Samorząd, wychowawcy

23  listopada- przerwa śniadaniowa

Zdrowe przekąski zamiast słodyczy

6.       

Ankieta skierowana do uczniów dot. zdrowego odżywiania

Wychowawcy, pedagog.

Przeprowadz. na godz. z wychow.

(do końca listopada).

Wyniki przedst. na zebraniu z rodzicami

7.       

Artykuł na stronę internetową szkoły dot .przebiegu akcji "Dzień dobrego jedzenia" w naszej szkole+ zdjęcia

E.Majnert

Początek grudnia

 


Opracowała: Ewa Majnert