Program Insta.Ling

Uczniowie klas IV-VI korzystają z Programu Insta.Ling

W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny wybrane klasy IV-VI korzystają z programu Insta.Ling do nauki słownictwa.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języka angielskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Jak wygląda nauka z Insta.Ling?

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest poprawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału.

Systematyczna praca zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.

Zachęcamy uczniów do korzystania z programu!

Milena Radziszewska

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

W okresie zimowym obecnego roku szkolnego nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w programie Insta.Ling. Nauczycielki języka angielskiego regularnie korzystały z niego w pracy z uczniami wybranych klas 4-6, dzięki czemu udało nam się zdobyć Certyfikat Jakości Kształcenia Języków. Trzymamy kciuki za sukcesy w programie również w drugim semestrze.

Milena Radziszewska