Program eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zalety programu eTwinning:

 • dostępność i bezpłatność,
 • możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych,
 • temat i czas ustalają nauczyciele zgodnie z własnymi potrzebami,
 • możliwość realizacji podstaw programowych, praca metodą projektu,
 • korzystanie z technologii ITC w codziennej pracy, zwiększanie umiejętności uczniów i nauczycieli,
 • wzrost motywacji do nauki, wzbudzanie entuzjazmu uczniów i nauczycieli,
 • możliwość pracy z uczniem zdolnym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wzrost kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • korzystanie z bezpiecznego Internetu – narzędzia internetowe do realizacji projektów są dostępne tylko dla uczniów i nauczycieli e-Twinningowych,
 • brak skomplikowanych procedur aplikacyjnych i terminów składania wniosków,
 • elastyczność – można podczas realizacji projektu dokonać modyfikacji i uzupełnień,
 • e-Twinning jest formą doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na środowisko lokalne.
   

Let's celebrate!

Projekt Let's celebrate! koncentruje się na świętach oraz uroczystościach obchodzonych w danym kraju.

Uczniowie dzielą się lokalnymi tradycjami z okazji różnych świat i uroczystości. Przed Świętami Wielkanocnymi uczestnicy projektu wysyłają pocztówki zwykłą pocztą do pozostałych partnerów. Karty będą pisane zarówno po angielsku, jak i po polsku.

Celem tego projektu jest zwiększanie wiedzy o różnych tradycjach i lokalnych obyczajach z Europy oraz porównywanie krótkich wiadomości (pozdrowień) w różnych językach europejskich.

Milena Radziszewska


Magical Christmas

W  grudniu i styczniu klasy IV-VI wzięły udział w projekcie Magical Christmas. W ramach tego projektu podjęliśmy współpracę z wieloma krajami. Projekt polegał na przygotowaniu informacji o swoim kraju i obowiązujących w nim tradycjach bożonarodzeniowych.   Na platformie zostały umieszczone zdjęcia kartek świątecznych oraz życzeń w języku angielskim. Otrzymaliśmy również karty z innych krajów poczta tradycyjną.

Milena Radziszewska


Happy birthday song challenge!

Projekt ma na celu poznanie tekstów piosenek  urodzinowych w różnych językach. W pierwszej części projektu każda grupa nagrywa filmik, aby zaprezentować urodzinową piosenkę w ich ojczystym języku. Tekst piosenki jest również umieszczany na platformie. Następnie wszyscy uczestnicy zapoznają się z tekstami z różnych krajów i oglądają ich filmiki.  W ostatniej części projektu próbujemy śpiewać  w różnych językach.  Projekt ma sprawić uczniom wiele radości i zabawy.

Milena Radziszewska

Oto certyfikat potwierdzający nasz udział w projekcie: