Raport finansowy - Rok szkolny 2015/2016

Raport Finansowy Rady Rodziców za okres 22 IX 2015 – 20 IX 2016

 

Sporządził:

Adam Kujawski

Skarbnik Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16