Kontakt mailowy do Rady Rodziców

Jako Rada Rodziców uruchomiliśmy adres mailowy dla lepszego kontaktu. Proszę korzystać i pisać we wszelkich sprawach, w których możemy pomóc – rrsp110@op.pl

                                                          

Monika Szczepańska Duda
Przewodnicząca RR