W tym roku szkolny w naszej szkole działa koło czytelnicze – Wkręceni w czytanie. Zadaniem uczestników jest przygotowywanie zajęć czytelniczych, a następnie przeprowadzenie ich w zerówkach.
Obecnie pracujemy w oparciu o książkę „ Gang Świeżaków”.
Uczniowie uczestniczący w kole przygotowują tekst oraz adekwatne do niego zajęcia plastyczne, ruchowe, czy muzyczne.  Na początku stres był nieodłącznym towarzyszem zajęć. Teraz wszyscy nie mogą doczekać się środy, żeby spotkać się ze sobą. Zawiązały się już przyjaźnie między maluchami  i swoimi gośćmi  - czyli członkami koła.
Zajęcia bardzo podobają się i wciąż chcą się dopisywać kolejni uczestnicy.
Opiekun koła

Izabela Pietrzak – nauczyciel bibliotekarz