Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”- edukacja wczesnoszkolna

W roku szkolnym 2016/2017 klasy drugie będą podejmować działania w ramach ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jest on formą konkursu o charakterze międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Organizowany jest on poprzez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Jego tegoroczna edycja odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Projekt uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Uświadamia Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa.

Cele:

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Zadania:

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: jesienny, zimowy, wiosenny.

W etapie jesiennym i wiosennym nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 2 bloki zadań o tematyce prozdrowotnej. W skład bloku zadaniowego wchodzą zajęcia lekcyjne, 1 lub 2 konkursy, promocja w szkole oraz forum zdrowia dla rodziców. Natomiast w etapie zimowym do zrealizowania jest jeden blok zadaniowy. W ramach realizacji każdego bloku zespół musi wypromować zdobytą wiedzę oraz podjęte działania wśród całej społeczności szkolnej.

  • Podczas zajęć lekcyjnych realizowane są zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje są realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.
  • Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Celem konkursów jest też promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród pozostałych uczniów w szkole. Wśród dzieci istnieje ogromna potrzeba zgłębienia wiedzy o prawidłowym żywieniu – prawie 54 proc. uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na ten temat.
  • Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami lub opiekunami, które odbędą się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Dzięki programowi ok. 40 tys. rodziców dzieci w wieku 6–9 lat otrzyma informacje o programie i przewidywanych działaniach oraz materiały na temat najważniejszych spraw związanych z żywieniem i aktywnością dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem.
  • Ostatnim elementem każdego bloku zadaniowego jest Promocja podjętych przez zespół działań w szkole. Celem promocji jest dotarcie do całej społeczności szkolnej (uczniów oraz pracowników szkół) i przekazanie jej wiedzy zdobytej podczas realizacji zadań konkursowych.

(w oparciu o stronę http://zdrowojem.fundacjabos.pl)

Opracowała: Karolina Klimczak