Projekt „Varsavianistyczna Szkoła”

W roku szkolnym 2016/2017  będziemy ubiegać się o certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”, który przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.

Cele projektu:

 • Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie — jej przeszłości i teraźniejszości.
 • Promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy.
 • Podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta.
 • Integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
 • Otrzymanie certyfikatu  „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Zadania do realizacji:

 1. Przeprowadzenie zajęć (w ramach lekcji lub zajęć pozalekcyjnych) na temat Warszawy — jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, realizowanych przez różnych nauczycieli;
 2. Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej i umieszczenie jej na tablicy szkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej.
 3. Publikowanie w gazetce szkolnej artykułów o tematyce varsavianistycznej.
 4. Przeprowadzenie wycieczek po Warszawie (mogą to być np. klasyczne wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, wyjścia do muzeów itd.)
 5. Uczestnictwo uczniów w co najmniej dwóch uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie;
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce warszawskiej,
  np.: plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inną placówkę;
 7. Zorganizowanie spotkań z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą.
 8. Zdobycie przez co najmniej 15 uczniów odznaki Młody Przyjaciel Warszawy nadawanej  przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy;
 9. Zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”;
 10. Udział przedstawicieli społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców, uczniów) w działaniach organizowanych przez TPW, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich itd.