Edukacja kulturalna

Program edukacji kulturalnej dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie

 

ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA

Edukacja kulturalna spełnia znaczącą rolę w kształceniu oraz wychowaniu dzieci
i młodzieży dlatego też uwzględniona jest ona w szkolnym programie wychowawczym, programie profilaktyki, programach nauczania oraz programach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

Edukacja kulturalna w Szkole Podstawowej nr 110 obejmuje wiele elementów: edukację artystyczną, estetyczną, kulturową, patriotyczną i obywatelską.

Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwojowi szkoły jako miejsca rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej poprzez udział uczniów w różnorodnych zajęciach; integrować środowisko lokalne poprzez upowszechnianie działań edukacyjnych - organizacje uroczystości, wycieczek, promowanie talentów; przygotowywać świadomych odbiorców kultury.
 

Adresaci programu:

- uczniowie szkoły podstawowej, ich rodzice; nauczyciele, środowisko.
 

Cele ogólne:

- upowszechnienie edukacji kulturalnej,

- kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury,

- zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,

- stworzenie możliwości realizowania się uczniów na polu kultury,

- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej; wzmacnianie tożsamości warszawskiej,

- kształcenie umiejętności samodzielności i samorządności, do wartości moralnych i obywatelskich oraz wielokulturowe.

 

 Cele szczegółowe:

- poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

- stwarzanie warunków do obcowania z „żywą sztuką” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach organizowanych w szkole i poza nią,

- czynny kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją swojego miasta, regionu i kraju,

- kształcenie tożsamości kulturowej; wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

- kultywowanie tradycji i świąt szkolnych, obyczajów i obrzędów, regionalnych i państwowych poprzez czynne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,

- kształcenie umiejętności samorządności poprzez aktywowanie młodzieży w pracy Samorządu Uczniowskiego, integrowanie działań samorządowych podczas ważnych wydarzeń klasowych, szkolnych i narodowych.
 

REALIZACJA

Działania w dziedzinie kultury podejmowane przez szkołę:

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów poprzez udział w zajęciach sportowych, ruchowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, technicznych, teatralnych, filmowych, dziennikarskich, regionalnych, przyrodniczych, itp;

- kontynuacja, m.in.: Konkursu kolęd i pastorałek, Festynu Rodzinnego, Dni Kultury Uczniowskiej „Dni Kazika”, Dnia Pluszowego Misia,  Adopcji na odległość

- organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych

- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym stolicy – muzea, teatry, wystawy, kina, wycieczki;

- udział w projektach edukacyjnych, różnorodnych akcjach organizowanych między innymi przez bibliotekę szkolną, samorząd uczniowski;

- współpraca z instytucjami kultury; środowiskiem lokalnym;

- realizacja programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, programu „Spójrz inaczej”; projekty.
 

Formy realizacji:

- zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły i poza nią, np. Białołęcki Ośrodek Kultury

- imprezy szkolne i pozaszkolne: konkursy, przeglądy, festiwale, olimpiady, festyny, wystawy, itp.

- zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli proponowane przez warszawskie instytucje kultury: projekty, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, koncerty, wystawy, spektakle, itp.

- rodzinne imprezy szkolne i artystyczne proponowane przez szkołę oraz instytucje kultury: koncerty, wykłady, spektakle itp.

- udział w projektach, np. : WARS i SAWA, Edukacja varsavianistyczna,

- działalność wolontariatu,

- realizacja programu wychowawczego, programu profilaktyki, programu „Spójrz inaczej”.
 

Koordynacja programu:

Obowiązki szkolnego koordynatora:

- realizacja warszawskiego programu edukacji kulturalnej (WPEK),

 - inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych oraz promowanie twórczości uczniów uzdolnionych,

- współpraca z nauczycielami, rodzicami, instytucjami kultury, koordynatorami,

- współpraca z dzielnicowym koordynatorem edukacji kulturalnej (informacje na temat aktualnych ofert edukacji kulturalnej i warszawskich wydarzeń artystycznych, zajęcia organizowane przez instytucje kultury, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe; koordynacja kalendarza imprez edukacyjnych
i artystycznych dzielnicowych i miejskich),

- udział w szkoleniach,

- opracowanie programu,

- monitorowanie realizacji programu.
 

PRZEWIDYWANE REZULTATY

- zwiększenie aktywności artystycznej i społecznej uczniów,

- wzbogacenie szkolnej oferty zajęć,

- przygotowanie do kontaktu ze sztuką oraz czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także możliwość prezentacji oraz konfrontacji własnych osiągnięć artystycznych na forum szkolnym, międzyszkolnym i miejskim,

- wzbogacenie działań w sferze profilaktyki.

 

Małgorzata Pietrzak

szkolny koordynator edukacji kulturalnej
 

NIEODPŁATNE koncerty dla klas w ramach Poranków Muzycznych

Tematyka podjęta podczas muzycznych spotkań, jest odpowiednia dla dzieci w różnym wieku - od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klas licealnych włącznie.

Koncerty (pobierz listę)

- Wolne miejsca na koncerty w godzinach 11:30 - 12:30 (wypełnij kartę z załącznika i prześlij na poranki@scek.pl

- Wolne miejsca na koncerty zwieńczone warsztatami plastycznymi w godzinach 10:00 -12:30 (wypełnij kartę z załącznika i prześlij na poranki@scek.pl)

Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji o Porankach Muzycznych: http://scek.pl/dla-szkol

 

Dział Animacji i Organizacji Imprez Artystycznych i Edukacyjnych

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

tel. 22 277 06 18 lub 22 277 06 08
 

Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka serdecznie zaprasza na :

- „II Białołęckie Budowanie z Klocków Lego” - zapraszamy do budowania wszystkich chętnych, zarówno dzieci, rodziców, jak i dziadków:

- 20 maja  (sobota), w godz. 11.00 - 15.00 - Białołęcki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej 21;

- 21 maja  (niedziela), w godz. 14.00 - 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 356 przy ul. Głębockiej 66. Prosimy o zabranie obuwia na zmianę. Wstęp wolny.

- 20 maja (sobota), godz. 18.30

Noc Muzeów:  Wystawa „Białołęka Podziemna” wernisaż otwarcia z licznymi niespodziankami i ciekawostkami w ramach projektu pn. „Białołęka Podziemna & Podróż na 100-lecie”. Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1. Udział bezpłatny. Na wernisaż obowiązują zapisy mailowe: avetki@wp.pl lub telefoniczne: 608 178 447.

- 20/21maja (sobota/niedziela), godz. 19.30; 22.00 i 24.00

Noc Muzeów: autokarowe wycieczki varsavianistyczne w ramach projektu „Autobusem i (kajakiem) czerwonym - edycja III”, (czas trwania każdej wyprawy ok. 2,5 h). W programie znajdą się opowieści: dotyczące dziejów Czajki; tajemnic piwnic kościoła św. Jakuba; radiostacji z czasów wojennych ukrytej w domu przy ulicy Strzybnickiej oraz biegnącego „pod Białołęką" kolektora. W trakcie wycieczki uczestnicy odwiedzą 3 - historyczne obiekty. Start i zakończenie każdej wycieczki przed Białołęckim Ośrodkiem Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1. Udział bezpłatny. Na wycieczki obowiązują zapisy mailowe: avetki@wp.pl lub telefoniczne: 608 178 447.

Organizacja warsztatów wizażu w ramach projektu: Warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie”.  Zajęcia będą podzielone na trzy części tematyczne:

 20 maja (sobota), godz.  10.00 - 17.00

- Dobór kolorów do typu urody - analiza kolorystyczna;

- Warsztaty makijażu.

  21 maja (niedziela), godz. 10.00 - 14.30

- Analiza sylwetki, dobór garderoby, style w ubieraniu się, kreowanie własnego stylu.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Plac Światowida 3.

Od dnia 08 maja obowiązują zapisy na warsztaty. Więcej informacji:

www.razemdlabialoleki.waw.pl.

- 25 maja (czwartek), godz. 20.00

Koncert muzyki jazzowo - popowej  w wykonaniu  Doroty Miśkiewicz w ramach projektu „Scena Kulturalna  Przystanek Choszczówka". Klub Dziki Zakątek, ul. Chlubna 1 A .

Obowiązują bilety wstępu. Kontakt i rezerwacja biletów: tel. 501 095 199 

(Stowarzyszenie  Nasza Choszczówka).

- 27 maja  (sobota)  w godz. 10.00 - 16.00;

Piknik Naukowy pn. „Białołęcki Kiermasz Wiedzy  - Naukowy zawrót głowy”

Polsko - Angielska Szkoła Podstawowa Mentis, ul. Słodka 2. Wstęp wolny.

Dzięki głosom oddanym przez mieszkańców naszej dzielnicy na  projekt  Białołęcki Kiermasz Wiedzy - Naukowy Zawrót Głowy” w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017 , już 27 maja szkoła Mentis przy ul. Słodkiej 2  zamieni się w „laboratorium” gdzie każdy, mały i duży, znajdzie coś dla siebie. Już dzisiaj zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny  na całodniowy piknik naukowy! Na „wystrzałowe", "wybuchowe" wydarzenie naukowe na Białołęce!

To okazja do eksperymentowania, doświadczania, poznawania, zadawania rozmaitych pytań.
To również wspaniała okazja do  zabawy połączonej z atrakcyjną formą poznawania świata nauki.

Osoby odwiedzające festiwal będą mogły wziąć udział w pokazach naukowych z użyciem  CO2, helu, ciekłego azotu i ognia, w warsztatach z fotografii podczas których poznają tajemnicę malowania światłem, warsztatach z robotyki dla najmłodszych Robokids, dla starszych dzieci Mindstorm.

Na gości będzie czekała masa atrakcji. Dzięki kuli sferycznej będzie możliwość bliższego przypatrzenia się a dla śmiałków nawet doświadczenia zasad przyciągania ziemskiego. Osoby zainteresowane astronomią będą mogły obserwować niebo w specjalnym mobilnym planetarium.

Dla tych, którzy marzą o rozwoju manualnym i artystycznym mamy przygotowany plener malarski, kącik krawiecki oraz majsterkowanie.

Dla lubiących gry wymagające głębszego zastanowienia się, przygotowania strategii, zapraszamy do spędzenia czasu przy grach planszowych lub grach multimedialnych.

Osoby, które pragną dowiedzieć się, jak pracuje nasz mózg i jak o niego zadbać, aby pracował jak najdłużej, będą mogły odwiedzić naszą Brain Station.

Dla najmłodszych szukających zabawy działać będzie nasz Klubik Małego Einsteina, w którym czekać będzie na nich mnóstwo zabawy w języku polskim oraz angielskim.

Zatem do zobaczenia na Białołęckim Kiermaszu Wiedzy „Naukowy Zawrót Głowy”, może i w Tobie drzemie naukowiec!


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Koncert zespołu Trombastic

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza…

11 listopada - koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Trombastic.

Koncert rozpocznie się o godz. 13.00.

Więcej szczegółów dotyczących Koncertu znajduje się na stronie www.muzeum-niepodleglosci.pl


III Międzynarodowy Festiwal I. J. Paderewskiego
Koncerty, filmy, warsztaty

Zapraszamy na III Międzynarodowy Festiwal I.J. Paderewskiego. W programie są koncerty jazzowe, symfoniczne i kameralne, recitale fortepianowe, a także spotkania muzyczne dla dzieci połączone z konkursami i quizami.

Termin: 5 listopada – 11 listopada 2016
Miejsce: Łazienki Królewskie

Wstęp wolny

Więcej szczegółów dotyczących Festiwalu znajduje się na stronie www.lazienki-krolewskie.pl


Wydział Kultury m.st. WARSZAWY Dzielnica Białołęka

zaprasza  na następujące imprezy w miesiącu październiku br.:

 • W ramach realizacji projektu "Bliżej siebie" z Budżetu Partycypacyjnego 2016  organizowany jest:
  -   cykl czterech, trzygodzinnych warsztatów „Babie lato”. Tematem spotkań będzie malarstwo  oraz  poznanie różnych jego technik.
 • Warsztaty odbywać się będą w dniach: 5, 12, 19, 26  października (środy)   w godzinach od 18.00 do godz. 21.00 w Galerii B.S., Warszawa ul. Łazanowicka 18.
   

Zapisy na warsztaty: bs@galeriabs.waw.pl  lub telefonicznie pod nr  tel. 513 055 876. Ilość miejsc ograniczona.
 

 • 23 października (niedziela), godz. 11.00; spacer varsavianistyczny po terenie Dzielnicy Białołęka pn. „Ciekawostki Zielonej Białołęki”  z cyklu „Złota Kaczka po białołęcku!”; Miejsce spotkania: Głębocka 119  (przed Kościołem Św. Michała Archanioła).
   
 • 25 października (wtorek), godz. 18.00 - Realizacja projektu z Budżetu Partycypacyjnego 2016 r. pn. „Bliżej Siebie” -  spotkanie z  Krystyną Sienkiewicz aktorką filmową i teatralną. Galeria B.S., ul. Łazanowicka 18. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Informacja pod nr  tel. 513 055 876.
 • 29 października (sobota), godz. 11.00; spacer varsavianistyczny po terenie Dzielnicy Białołęka pn. „Zagadki Henrykowa” z cyklu „Złota Kaczka po białołęcku!”
   

Miejsce spotkania: ul. Modlińska róg ul. Klasyków.