Przez cały miesiąc październik każdy, kto przeczyta książkę, może się tym faktem pochwalić, dopinając kolorowy listek na drzewku.

Uczniowie klas I – III dopinają listek żółty, klas IV – VI – czerwony, zaś osoby dorosłe( pracownicy szkoły, rodzice, dziadkowie) listek w kolorze zielonym.

Na listku należy napisać swoje imię, klasa  (dotyczy uczniów) oraz imię i nazwisko autora książki wraz z tytułem.

Listków na naszym drzewku przybywa, ale zielonych wciąż jest za mało. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do naszej akcji.

Uczniów zapraszam do biblioteki szkolnej po książki.

Zapraszam do wspólnej zabawy przez czytanie!

Izabela Pietrzak – nauczyciel bibliotekarz